Název: CRM - Řízení vztahů se zákazníky ve vybraném podniku
Další názvy: CRM - Customer Relationship Management in the chosen company
Autoři: Koubová, Lucie
Vedoucí práce/školitel: Eger Ludvík, Doc. PaedDr. CSc.
Oponent: Hommerová Dita, Ing. Ph.D., MBA
Datum vydání: 2018
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/33419
Klíčová slova: řízení vztahů se zákazníky;zákazníci;segment;zákaznická spokojenost;esci
Klíčová slova v dalším jazyce: customer relationship management;customers;segment;customer satisfaction;esci
Abstrakt: Tato diplomová práce je zaměřena na téma CRM Řízení vztahů se zákazníky ve vybraném podniku. V dnešní době již většina firem považuje spokojeného zákazníka za základní kámen dlouhodobého úspěchu, a proto komunikace se zákazníkem a plnění jeho potřeb a přání je denní rutina každé společnosti a základ její strategie a zároveň i konkurenční výhody. V předložené práci byla představena vybraná společnost, popsán dosavadní CRM systém v podniku a zároveň zde byly uvedeny, představeny výsledky dotazníkového šetření, které se týkalo zákaznické spokojenosti. Zákaznická spokojenost byla zkoumaná pomocí evropského indexu zákaznické spokojenosti (ESCI). Na základě výsledků dotazníkového šetření byla navrhnuta vhodná doporučení pro zvýšení zákaznické spokojenosti
Abstrakt v dalším jazyce: This master's thesis is focused on CRM - Customer Relationship Management in a chosen company. Nowadays, most companies consider a satisfied customer to be the cornerstone of long-term success, so communicating with a customer and meeting their needs and wishes is an everyday routine of every company and the basis of its strategy, as well as competitive advantages. The presented work introduced a chosen company, there was described its current CRM system and at the same time, there were presented the results of a questionnaire survey on customer satisfaction. Customer satisfaction was examined through the European Customer Satisfaction Index (ESCI). Based on the results of the questionnaire survey, appropriate recommendations have been suggested to increase customer satisfaction
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KMO)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP_Koubova__K16N0070P__2018.pdfPlný text práce2,23 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Koubova_v.pdfPosudek vedoucího práce662,29 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Koubova_o.pdfPosudek oponenta práce679,86 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Koubova_p.pdfPrůběh obhajoby práce180,46 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/33419

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.