Title: CRM - Řízení vztahů se zákazníky ve vybraném podniku
Other Titles: CRM - Customer Relationship Management in the chosen company
Authors: Koubová, Lucie
Advisor: Eger Ludvík, Doc. PaedDr. CSc.
Referee: Hommerová Dita, Ing. Ph.D., MBA
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/33419
Keywords: řízení vztahů se zákazníky;zákazníci;segment;zákaznická spokojenost;esci
Keywords in different language: customer relationship management;customers;segment;customer satisfaction;esci
Abstract: Tato diplomová práce je zaměřena na téma CRM Řízení vztahů se zákazníky ve vybraném podniku. V dnešní době již většina firem považuje spokojeného zákazníka za základní kámen dlouhodobého úspěchu, a proto komunikace se zákazníkem a plnění jeho potřeb a přání je denní rutina každé společnosti a základ její strategie a zároveň i konkurenční výhody. V předložené práci byla představena vybraná společnost, popsán dosavadní CRM systém v podniku a zároveň zde byly uvedeny, představeny výsledky dotazníkového šetření, které se týkalo zákaznické spokojenosti. Zákaznická spokojenost byla zkoumaná pomocí evropského indexu zákaznické spokojenosti (ESCI). Na základě výsledků dotazníkového šetření byla navrhnuta vhodná doporučení pro zvýšení zákaznické spokojenosti
Abstract in different language: This master's thesis is focused on CRM - Customer Relationship Management in a chosen company. Nowadays, most companies consider a satisfied customer to be the cornerstone of long-term success, so communicating with a customer and meeting their needs and wishes is an everyday routine of every company and the basis of its strategy, as well as competitive advantages. The presented work introduced a chosen company, there was described its current CRM system and at the same time, there were presented the results of a questionnaire survey on customer satisfaction. Customer satisfaction was examined through the European Customer Satisfaction Index (ESCI). Based on the results of the questionnaire survey, appropriate recommendations have been suggested to increase customer satisfaction
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KMO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Koubova__K16N0070P__2018.pdfPlný text práce2,23 MBAdobe PDFView/Open
Koubova_v.pdfPosudek vedoucího práce662,29 kBAdobe PDFView/Open
Koubova_o.pdfPosudek oponenta práce679,86 kBAdobe PDFView/Open
Koubova_p.pdfPrůběh obhajoby práce180,46 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/33419

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.