Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorEger Ludvík, Doc. PaedDr. CSc.
dc.contributor.authorKoubová, Lucie
dc.contributor.refereeHommerová Dita, Ing. Ph.D., MBA
dc.date.accepted2018-6-1
dc.date.accessioned2019-03-15T10:27:36Z-
dc.date.available2017-10-23
dc.date.available2019-03-15T10:27:36Z-
dc.date.issued2018
dc.date.submitted2018-4-18
dc.identifier74590
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/33419
dc.description.abstractTato diplomová práce je zaměřena na téma CRM Řízení vztahů se zákazníky ve vybraném podniku. V dnešní době již většina firem považuje spokojeného zákazníka za základní kámen dlouhodobého úspěchu, a proto komunikace se zákazníkem a plnění jeho potřeb a přání je denní rutina každé společnosti a základ její strategie a zároveň i konkurenční výhody. V předložené práci byla představena vybraná společnost, popsán dosavadní CRM systém v podniku a zároveň zde byly uvedeny, představeny výsledky dotazníkového šetření, které se týkalo zákaznické spokojenosti. Zákaznická spokojenost byla zkoumaná pomocí evropského indexu zákaznické spokojenosti (ESCI). Na základě výsledků dotazníkového šetření byla navrhnuta vhodná doporučení pro zvýšení zákaznické spokojenostics
dc.format91 s. (143 764 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectřízení vztahů se zákazníkycs
dc.subjectzákaznícics
dc.subjectsegmentcs
dc.subjectzákaznická spokojenostcs
dc.subjectescics
dc.titleCRM - Řízení vztahů se zákazníky ve vybraném podnikucs
dc.title.alternativeCRM - Customer Relationship Management in the chosen companyen
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameIng.cs
dc.thesis.degree-levelNavazujícícs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta ekonomickács
dc.thesis.degree-programEkonomika a managementcs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThis master's thesis is focused on CRM - Customer Relationship Management in a chosen company. Nowadays, most companies consider a satisfied customer to be the cornerstone of long-term success, so communicating with a customer and meeting their needs and wishes is an everyday routine of every company and the basis of its strategy, as well as competitive advantages. The presented work introduced a chosen company, there was described its current CRM system and at the same time, there were presented the results of a questionnaire survey on customer satisfaction. Customer satisfaction was examined through the European Customer Satisfaction Index (ESCI). Based on the results of the questionnaire survey, appropriate recommendations have been suggested to increase customer satisfactionen
dc.subject.translatedcustomer relationship managementen
dc.subject.translatedcustomersen
dc.subject.translatedsegmenten
dc.subject.translatedcustomer satisfactionen
dc.subject.translatedescien
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KMO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Koubova__K16N0070P__2018.pdfPlný text práce2,23 MBAdobe PDFView/Open
Koubova_v.pdfPosudek vedoucího práce662,29 kBAdobe PDFView/Open
Koubova_o.pdfPosudek oponenta práce679,86 kBAdobe PDFView/Open
Koubova_p.pdfPrůběh obhajoby práce180,46 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/33419

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.