Title: Čínská energetická politika v Africe
Other Titles: The China's Energy Policy in Africa
Authors: Sojková, Iva
Advisor: Šanc, David
Referee: Piknerová, Linda
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3343
Keywords: Čína;energetická bezpečnost;ropa;Afrika;Angola;Súdán;Jižní Súdán;Libye
Keywords in different language: China;energy security;oil;Africa;Angola;Sudan;South Sudan;Libya
Abstract: Cílem této bakalářské práce, která nese název Čínská energetická politika v Africe, je analýza čínského působení v Africe, a to se zohledněním problematiky energetické bezpečnosti Číny. Čína je v současnosti po USA druhým největším spotřebitelem ropy na světě. V důsledku vysoké spotřeby ropy a zároveň kvůli nízkým zásobám ropy, jimiž Čína disponuje, a které nestačí pokrýt její domácí poptávku, je Čína nucena ropu dovážet ze zahraničí. Ačkoli i jiné energetické zdroje hrají důležitou roli v rámci energetické bezpečnosti Číny, je to právě ropa, na jejíchž dodávkách ze zahraničí se Čína stala nejvíce závislou. Tato potřeba zajistit si dostatečný import ropy, zavedla čínskou pozornost do takových států po celém světě, které jsou významné pro svoji produkci ropy, mezi takové státy patří i ty africké. Čína se svými státními společnostmi se rychle stala důležitým obchodním partnerem pro africké ropné producenty. Tato bakalářská práce analyzuje charakter čínské politiky vůči africkým státům, tedy i její dopady, a to jak ekonomické a politické pro jednotlivé státy, tak i dopady mezinárodní.
Abstract in different language: The aim of this bachelor thesis named China?s Energy Policy in Africa is to analyse China?s activity in Africa regarding its energy security issues. China is now the world?s second largest oil consuming country after the USA. For the sake of its high consumption of oil and its low domestic oil reserves insufficient to cover its high demand, China needs to secure sufficient oil imports from overseas. Although other energy sources including coal, natural gas, nuclear energy, hydropower and alternative fuels are also important for their roles within China?s energy security, oil is the main Chinese concern, because it represents China?s largest reliance on the imports from overseas. Considering such conditions and necessity to secure oil imports as an important fuel of China?s rapidly growing economy, China naturally focuses on many oil producing areas all over the world, including African continent and its oil producing countries. China with its state-owned companies has rapidly become an important trade partner for such oil rich countries. This bachelor thesis analyses the features of China?s policy towards African states and its impacts on their economies and politics as well as its international-political consequences.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace Cinska energeticka politika v Africe.pdfPlný text práce1,21 MBAdobe PDFView/Open
Sojkova-POL-VED.docxPosudek vedoucího práce39,62 kBMicrosoft Word XMLView/Open
Sojkova_OPO.docxPosudek oponenta práce41,72 kBMicrosoft Word XMLView/Open
Sojkova.pdfPrůběh obhajoby práce306,33 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/3343

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.