Název: Vznik a zánik obce
Autoři: Fišrová, Barbora
Vedoucí práce/školitel: Louda Tomáš, JUDr. CSc.
Oponent: Matula Miloš, JUDr. CSc.
Datum vydání: 2018
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/33461
Klíčová slova: veřejná správa;územní samospráva;obec;vznik obcí;zánik obcí
Klíčová slova v dalším jazyce: public administration;local self-government;community;establishment of municipalities;termination of municipalities
Abstrakt: Bakalářská práce se zaměřuje na problematiku vzniku a zániku obce. Zabývá se veřejnou správou, jejím popisem a členěním, ale také právní úpravou a členěním obcí. V práci jsou shrnuty současné způsoby vzniku a zániku obce, podle platné právní úpravy, a také důvody zániku obcí v minulosti. V závěru práce je popsán vývoj obcí v hraničním pásmu na Domažlicku.
Abstrakt v dalším jazyce: This bachelor thesis focuses on the establishment and termination of a municipality. It deals not only with the public administration, its description and structure but also with the legislation and the structure of a municipality. The theses comprises current regulations for establishment and termination of a municipality according to the in-effect legislation and also causes of termination of municipalities in the past. In the final part is described the development of municipalities in the frontier zone of Domažlice district.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSR)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska prace - Barbora Fisrova.pdfPlný text práce3,32 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Fisrova - Posudek VP.pdfPosudek vedoucího práce580,69 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Fisrova - Protokol BP.pdfPrůběh obhajoby práce321,08 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Fisrova - Posudek OP.pdfPosudek oponenta práce365,13 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/33461

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.