Title: Vznik a zánik obce
Authors: Fišrová, Barbora
Advisor: Louda Tomáš, JUDr. CSc.
Referee: Matula Miloš, JUDr. CSc.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/33461
Keywords: veřejná správa;územní samospráva;obec;vznik obcí;zánik obcí
Keywords in different language: public administration;local self-government;community;establishment of municipalities;termination of municipalities
Abstract: Bakalářská práce se zaměřuje na problematiku vzniku a zániku obce. Zabývá se veřejnou správou, jejím popisem a členěním, ale také právní úpravou a členěním obcí. V práci jsou shrnuty současné způsoby vzniku a zániku obce, podle platné právní úpravy, a také důvody zániku obcí v minulosti. V závěru práce je popsán vývoj obcí v hraničním pásmu na Domažlicku.
Abstract in different language: This bachelor thesis focuses on the establishment and termination of a municipality. It deals not only with the public administration, its description and structure but also with the legislation and the structure of a municipality. The theses comprises current regulations for establishment and termination of a municipality according to the in-effect legislation and also causes of termination of municipalities in the past. In the final part is described the development of municipalities in the frontier zone of Domažlice district.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSR)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace - Barbora Fisrova.pdfPlný text práce3,32 MBAdobe PDFView/Open
Fisrova - Posudek VP.pdfPosudek vedoucího práce580,69 kBAdobe PDFView/Open
Fisrova - Protokol BP.pdfPrůběh obhajoby práce321,08 kBAdobe PDFView/Open
Fisrova - Posudek OP.pdfPosudek oponenta práce365,13 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/33461

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.