Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorSequensová Helena, Mgr.
dc.contributor.authorVašáková, Aneta
dc.contributor.refereeKostadinovová Ilona, Bc. et Mgr.
dc.date.accepted2018-5-23
dc.date.accessioned2019-03-15T10:27:54Z-
dc.date.available2017-3-31
dc.date.available2019-03-15T10:27:54Z-
dc.date.issued2018
dc.date.submitted2018-3-28
dc.identifier73883
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/33481
dc.description.abstractBakalářská práce je zaměřená na pracovní podmínky a jejich vliv na výkon zaměstnance. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část se věnuje vybraným historickým událostem ovlivňující vývoj pracovních podmínek a zároveň také současné legislativě upravující danou problematiku. Dále je práce věnována faktorům utvářející pracovní prostředí a pracovní výkon. Vzhledem k praktické část se práce věnuje také pracovním podmínkám hasičů. V praktické části je aplikováno vlastní dotazníkové šetření na hasičské stanici Košutka v Plzni.cs
dc.format59 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectpracovní podmínkycs
dc.subjectpracovní výkoncs
dc.subjectpracovní prostředícs
dc.subjectmotivacecs
dc.subjectspokojenostcs
dc.subjectpracovní podmínky hasičů.cs
dc.titlePracovní podmínky a jejich vliv na výkon zaměstnancecs
dc.title.alternativeWorking condition and its impact on employee productivityen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta právnickács
dc.thesis.degree-programPrávní specializacecs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThis bachelor's thesis is focused on working conditions and their influence on employee's performance. The theoretical part of this thesis deals with chosen historical aspects which influenced development of working conditions, as well as it mentions the contemporary legislation that pays attention to these problems. It defines factors which influence working conditions and working performance. Due to the practical part it also deals with chosen working conditions of fire fighters. In the practical part, questionnaire survey, done at the fire station Košutka in Pilsen, is applied. It aims to find out if the members of fire brigade are satisfied with working conditions.en
dc.subject.translatedworking conditionsen
dc.subject.translatedwork performanceen
dc.subject.translatedwork environmenten
dc.subject.translatedmotivationen
dc.subject.translatedsatisfactionen
dc.subject.translatedwork conditions of fire fighters.en
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSR)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Vasakova - pracovni podminky a jejich vliv na vykon zamestnance.pdfPlný text práce824,84 kBAdobe PDFView/Open
Vasakova - Posudek VP.pdfPosudek vedoucího práce475,08 kBAdobe PDFView/Open
Vasakova - Posudek OP.pdfPosudek oponenta práce944,77 kBAdobe PDFView/Open
Vasakova - Protokol BP.pdfPrůběh obhajoby práce323,76 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/33481

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.