Title: Místní poplatky
Other Titles: Local taxes
Authors: Vonešová, Tereza
Advisor: Louda Tomáš, JUDr. CSc.
Referee: Triner Petr, JUDr.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/33483
Keywords: obec;místní poplatky;obecně závazná vyhláška;místní daně;příjmy obecního rozpočtu;historie místních poplatků;zákon o místních poplatcích;správa místních poplatků;město černošín;městys chodová planá
Keywords in different language: municipality;local fees;general binding ordinance;local taxes;municipal budget revenues;local fees history;local fees act;local fees administration;town of černošín;town of chodová planá
Abstract: Předmětem bakalářské práce jsou místní poplatky a bližší charakteristika místních poplatků ve vybraných obcích. První část této bakalářské práce se věnuje obci jako základnímu územního celku a obecního rozpočtu, jehož daňovou část příjmu tvoří také místní poplatky. Následující část práce je zaměřena přímo na specifikaci pojmu místního poplatku a poplatkové prvky, dále na historii zákona o místních poplatcích a platnou právní úpravu místních poplatků v České republice nyní, také na soustavu místních poplatků v České republice a na správu místních poplatků v obcích. Poslední část práce je věnována systému místních poplatků ve městě Černošín a také v městysi Chodová Planá a následnému porovnání výsledků v těchto obcích.
Abstract in different language: The subject of the bachelor's work is the system of local fees and more detailed characterization of local fees in the selected municipalities. The first part of this bachelor's work deals with the municipality as the basic territorial unit and the municipal budget, whose tax part of the income also forms local fees. The following part of the work focuses directly on the specification of the concept of local fee and fee elements, the history of the Local Fees Act and the current legal regulation of local fees in the Czech Republic, as well as the system of local fees in the Czech Republic and the administration of local fees in municipalities. The last part of the work is devoted to the system of local fees in the town of Černošín and also to the town of Chodová Planá and the subsequent analysis of the results in those municipalities.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSR)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace_Tereza Vonesova_2018.pdfPlný text práce1,35 MBAdobe PDFView/Open
Vonesova - Protokol BP.pdfPrůběh obhajoby práce350,38 kBAdobe PDFView/Open
Vonesova - Posudek VP.pdfPosudek vedoucího práce562,32 kBAdobe PDFView/Open
Vonesova - Posudek OP.pdfPosudek oponenta práce720,37 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/33483

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.