Title: Orgány obcí a krajů
Other Titles: Authoriíties of municipalities and regions
Authors: Kutěj, Roman
Advisor: Louda Tomáš, JUDr. CSc.
Referee: Matula Miloš, JUDr. CSc.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/33486
Keywords: obce;kraje;orgány;samospráva;územní samospráva;zastupitelstvo;rada
Keywords in different language: authorities;municipalities;regions;territorial unit;powers of municipalities;selfgouvernmant
Abstract: Téma mé Bakalářské práce jsou orgány obcí a krajů. V části teoretické jse se zaměřil na historický vývoj a popis funkcí jednotlivých orgánů. V Části praktické se pak věnuji konkrétním činnostem orgánů.
Abstract in different language: In my bachelor work, I will try my best, to firstly describe, and secondly explain some concrete issues and problems, which are related to public administration and its authoriíties of municipalities and regions . I will try to be focused more on municipalities authoritues, because powers of regions authorities is in most cases are very similar in comparation with smaller territorial unit, just in a lesser extent of course.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSR)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP komplet.pdfPlný text práce775,11 kBAdobe PDFView/Open
Kutej 2 - Posudek VP.pdfPosudek vedoucího práce528,34 kBAdobe PDFView/Open
Kutej 2 - Posudek OP.pdfPosudek oponenta práce298,32 kBAdobe PDFView/Open
Kutej 2 - protokol BP.pdfPrůběh obhajoby práce370,12 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/33486

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.