Název: Vývoj stranického systému Ruské federace a jeho vliv na fungování politického systému
Další názvy: The development of the party system of the Russian Federation and its impact on the functioning of the political system
Autoři: Hudečková, Barbora
Vedoucí práce/školitel: Leichtová, Magdaléna
Oponent: Maiello, Giuseppe
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3351
Klíčová slova: Ruská federace;stranický systém;politický systém;Boris Jelcin;Vladimir Putin;systém predominantní strany
Klíčová slova v dalším jazyce: Russian Federation;party system;political system;Boris Yeltsin;Vladimir Putin;predominant party system
Abstrakt: Tato práce je zaměřena na popis vývoje stranického systému Ruské federace a jeho vlivu na politický systém od roku 1991. Hlavním cílem práce je potvrdit či vyvrátit hypotézu, že v Ruské federaci existuje systém predominantní strany tak, jak ho definuje Sartori. Práce je rozdělena do kapitol podle ústřední postavy ruského politického systému - prezidenta. Na konci každé kapitoly je na stranický systém v daném období aplikována Sartoriho teorie.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis is focused on description of the Russian Federation's party system and its influence on the political system since 1991. The main goal of the thesis is to confirm or disconfirm the hypothesis, that there is a predominant party system in the Russian Federation. The thesis is divided into chapters dedicated to each president and at the end of each chapter, the Sartori's predominant party system theory is applied on the party system in the specific period.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAP)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Hudeckova_BP_2012.pdfPlný text práce308,62 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
hudeckova_ved_ves.docxPosudek vedoucího práce43,48 kBMicrosoft Word XMLZobrazit/otevřít
Hudeckova_op.docxPosudek oponenta práce39,07 kBMicrosoft Word XMLZobrazit/otevřít
Hudeckova.pdfPrůběh obhajoby práce238,35 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/3351

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.