Title: Vývoj stranického systému Ruské federace a jeho vliv na fungování politického systému
Other Titles: The development of the party system of the Russian Federation and its impact on the functioning of the political system
Authors: Hudečková, Barbora
Advisor: Leichtová, Magdaléna
Referee: Maiello, Giuseppe
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3351
Keywords: Ruská federace;stranický systém;politický systém;Boris Jelcin;Vladimir Putin;systém predominantní strany
Keywords in different language: Russian Federation;party system;political system;Boris Yeltsin;Vladimir Putin;predominant party system
Abstract: Tato práce je zaměřena na popis vývoje stranického systému Ruské federace a jeho vlivu na politický systém od roku 1991. Hlavním cílem práce je potvrdit či vyvrátit hypotézu, že v Ruské federaci existuje systém predominantní strany tak, jak ho definuje Sartori. Práce je rozdělena do kapitol podle ústřední postavy ruského politického systému - prezidenta. Na konci každé kapitoly je na stranický systém v daném období aplikována Sartoriho teorie.
Abstract in different language: This thesis is focused on description of the Russian Federation's party system and its influence on the political system since 1991. The main goal of the thesis is to confirm or disconfirm the hypothesis, that there is a predominant party system in the Russian Federation. The thesis is divided into chapters dedicated to each president and at the end of each chapter, the Sartori's predominant party system theory is applied on the party system in the specific period.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Hudeckova_BP_2012.pdfPlný text práce308,62 kBAdobe PDFView/Open
hudeckova_ved_ves.docxPosudek vedoucího práce43,48 kBMicrosoft Word XMLView/Open
Hudeckova_op.docxPosudek oponenta práce39,07 kBMicrosoft Word XMLView/Open
Hudeckova.pdfPrůběh obhajoby práce238,35 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/3351

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.