Title: Využití internetu pro marketingovou komunikaci značek zvolených firem
Other Titles: Use of the Internet for marketing communication of brands of selected companies
Authors: Kadlec, Lukáš
Advisor: Mičík Michal, Ing. Ph.D.
Referee: Eger Ludvík, Doc. PaedDr. CSc.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/33517
Keywords: značka;marketingová komunikace;internet;webové stránky;sociální média
Keywords in different language: brand;marketing communication;internet;websites;social media
Abstract: Bakalářská práce se zabývá využitím internetu pro marketingovou komunikaci značek zvolených firem. Pro tuto práci byly vybrány značky jízdních kol prodávaných v České republice tuzemskými i zahraničními výrobci. Celá tato práce je rozdělena do dvou tematických celků. V první části práce, na základě studia dostupných informačních zdrojů, autor zpracovává teoretická východiska týkající se problematiky značky a sociálních médií. V praktické části autor komparativní metodou porovnává marketingovou komunikaci vybraných značek na internetu od výrobců z České republiky, Polska, Německa a USA. Porovnává se zde komunikace na webových stránkách, sdílených multimédiích a sociálních sítích Facebook a Instagram. Závěr práce je zaměřen na doporučení návrhu dalšího vývoje marketingové strategie vybrané značky na internetu.
Abstract in different language: The bachelor thesis deals with the use of Internet for marketing communication of brands of selected companies. Bicycle brands sold in the Czech Republic by domestic and foreign manufacturers were selected as a subject of this thesis. The whole thesis is divided into two thematic units. In the first part of the thesis, the author elaborates the theoretical basis of brand and social media based on the study of available information sources. In the practical part, the author compares the marketing communication of selected brands on the Internet from the Czech, Polish, German and US manufacturers by a comparative analysis. With the use of comparative analysis, the author compares communication on web pages, YouTube, Facebook and Instagram. The conclusion of the thesis is focused on the recommendation of the further development of the marketing strategy on the Internet for the selected brand.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kadlec BP - tisk.pdfPlný text práce2,06 MBAdobe PDFView/Open
Kadlec_v.pdfPosudek vedoucího práce571,5 kBAdobe PDFView/Open
Kadlec_o.pdfPosudek oponenta práce633,07 kBAdobe PDFView/Open
Kadlec_p.pdfPrůběh obhajoby práce175,51 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/33517

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.