Title: Lázeňské služby pro vybrané segmenty zákazníků
Other Titles: Spa services for selected segments of customers
Authors: Rochová, Adéla
Advisor: Vildová Eliška, Ing. Ph.D.
Referee: Jakubíková Dagmar, Doc. Ing. Ph.D.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/33527
Keywords: lázeňství;lázeňské služby;segment zákazníků;lázeňské zařízení;přírodní léčivé zdroje
Keywords in different language: spa;spa services;segment of customers;spa facility;natural healing sources
Abstract: Kvalifikační práce je zaměřena na lázeňské služby pro konkrétní segment zákazníků. V teoretické části byla využita literární rešerše týkající se významu lázeňského cestovního ruchu a témat s tímto odvětvím cestovního ruchu spojených. Dále byly představeny služby, které jsou v této oblasti poskytovány. Součástí následné praktické části práce je také charakteristika vybraných lázeňských hotelů v jednom z měst Západočeského lázeňského trojúhelníku, v Mariánských Lázních. Nabídky služeb těchto hotelů byly dále porovnávány a hodnoceny. Praktická část práce prezentuje výsledky hodnocení služeb hotelovými hosty zvolených hotelů. Dotazovaní hosté byli zvoleni dle zacílení na segment seniorů. Pro zjištění spokojenosti těchto hostů bylo provedeno dotazníkové šetření, na jehož základě byly zachyceny konkrétní nedostatky v nabídce lázeňských služeb. Následně bylo možné vytvořit doporučení pro zajištění větší spokojenosti a uspokojení potřeb hotelových hostů v rámci poskytovaných služeb.
Abstract in different language: The bachelor thesis is focused on the spa services for selected segments of customers. The theoretical part includes literature search related to the importance of spa tourism and tourism related topics. Services provided in this area were also presented. This thesis also speaks about is also the characteristic of selected spa hotels in one of the towns of the West Bohemian spa triangle in Mariánské Lázně. The services offered by these hotels were further compared and rated. The practical part presents the results of rating of the hotel services which are provided in selected hotels. The interviewed guests were selected according to targeting the senior segment. As next was realized the questionnaire survey. This survey was finded out the dessatisfaction of hotel guests with offered services. Subsequently, were made recommendations about the possible changes in hotel's offer.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP Adela Rochova.pdfPlný text práce1,7 MBAdobe PDFView/Open
Rochova_o.pdfPosudek oponenta práce459,9 kBAdobe PDFView/Open
Rochova_v.pdfPosudek vedoucího práce556,3 kBAdobe PDFView/Open
Rochova_p.pdfPrůběh obhajoby práce209,2 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/33527

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.