Title: Kaspické moře - mocenské soupeření o nerostné zdroje
Other Titles: Caspian Sea - power rivalry of the mineral resources
Authors: Orságová, Kristýna
Advisor: Leichtová, Magdaléna
Referee: Caletka, Martin
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3355
Keywords: Kaspické moře;mocenské soupeření;ropa;zemní plyn;Spojené státy americké;Rusko;Evropská unie;Ázerbájdžán;Turkmenistán;Kazachstán
Keywords in different language: Caspian sea;oil;natural gas;United States of America;Russia;European union;Azerbaijan;Turkmenistan;Kazakhstan;power rivalry
Abstract: Bakalářská práce rozebírá mocenské soupeření o nerostné zdroje v Kaspickém moři, kde po rozpadu Sovětského svazu došlo k vzniku nových nezávislých států a otevřel se prostor pro nový trh a možnost kontroly zásob nerostných surovin. O ovládnutí oblasti Kaspického moře se pokoušelo mnoho externích aktérů, ale práce se zabývá pouze cíly a metodami Spojených států amerických a Evropské unie.
Abstract in different language: The bachelor work is primarily concerned with external actors attempt to usurp power over the Caspian Sea, where the collapse of the Soviet Union became independent states of Azerbaijan, Kazakhstan, Turkmenistan and Russia. The new situation brought about ambiguous interpretation of the status of the Caspian Sea, of which regional actors still act and opened the door for control over mineral resources. Access to mineral raw materials will facilitate the acquisition of influence in Azerbaijan, Kazakhstan and Turkmenistan. All countries are dependent on the mining industry, and therefore these pipelines are very important. Who gains power over the oil and gas pipelines in the Caspian Sea will be able to dictate terms. The area seeks a lot of actors, but my work deals with the aims and methods of the European Union, the United States and Russia.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace portal.pdfPlný text práce533,6 kBAdobe PDFView/Open
orsagova_ved_ves.docxPosudek vedoucího práce43,09 kBMicrosoft Word XMLView/Open
Orsagova_OPO.docxPosudek oponenta práce46,27 kBMicrosoft Word XMLView/Open
Orsagova.pdfPrůběh obhajoby práce373,93 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/3355

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.