Title: Finanční gramotnost vybraného segmentu obyvatel
Other Titles: Financial literacy of selected citizen segment
Authors: Šatra, Martin
Advisor: Svoboda Milan, Ing. Mgr. Ph.D.
Referee: Nový Miloš, Ing. et Ing.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/33552
Keywords: finanční gramotnost;standard finanční gramotnosti;základní škola;úvěr;dluh;hospodaření domácnosti
Keywords in different language: financial literacy;financial literacy standards;primary school;credit;debt;financial housekeeping
Abstract: Předložená práce je zaměřena na finanční gramotnost žáků po absolvování základní školy. Cílem teoretické části je objasnění pojmů z oblasti finanční gramotnosti, hospodaření domácnosti a metody zavádění výuky finanční gramotnosti do rámcově vzdělávacích programů základních škol. Cílem praktické části je zjištění úrovně finanční gramotnosti u žáků 9. ročníku před ukončením povinné školní docházky.
Abstract in different language: The submitted paper focuses on financial literacy of primary school graduates. The aim of the theoretical part is to clarify terminology of financial literacy, financial housekeeping and to explain methods used for implementation of financial literacy education into primary school frameworks. The aim of the practical part is to determine the financial literacy level of 9th-grade students before leaving the mandatory primary schooling.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Financni gramotnost vybraneho segmentu obyvatel.pdfPlný text práce1,69 MBAdobe PDFView/Open
Satra_VP.pdfPosudek vedoucího práce633,37 kBAdobe PDFView/Open
Satra_OP.pdfPosudek oponenta práce860,38 kBAdobe PDFView/Open
Satra_obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce207,77 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/33552

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.