Název: Jazykový odraz problematiky uprchlíků v německém tisku : Charakteristika slovní zásoby k tématu na základě analýzy publicistických textů v němčině.
Další názvy: A Linquistic Reflection of the Refugee Issue in the German Press: The Characteristics of the Thematic Vocabulary Based on an Analysis of Journalistic Text in German.
Autoři: Kyptová, Hana
Vedoucí práce/školitel: Wagnerová Marina, Mgr. Ph.D.
Oponent: Blahak Boris, Dr. Phil. M.A.
Datum vydání: 2018
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/33561
Klíčová slova: publicistický styl;německé noviny;die zeit;rakouské noviny;die presse;uprchlík;migrace
Klíčová slova v dalším jazyce: publicistic style;german newspaper;die zeit;austrian newspaper;die presse;refugee;migration
Abstrakt: Bakalářskou práci píši v německém jazyce. Cílem mé práce je zjistit, jak se slovní zásoba týkající se záležitosti uprchlíků změnila během posledních dvou let. První část práce je teoretická, zatímco druhá část je praktická. První kapitola se zabývá charakteristikou a popisem publicistického stylu, jeho jednotlivých typů a slovní zásoby. Charakterizovala jsem německé noviny Die Zeit a rakouské noviny Die Presse. Ve druhé kapitole popisuji migraci do Německa. Praktickou část jsem věnovala detailní charakteristice a analýze vybraných článků. V této části popisuji přesné množství a charakter článků, které jsem zkoumala.
Abstrakt v dalším jazyce: The thesis has two main parts. The first part is theoretical whereas the second part is practical. The goal of my thesis is to find out how the vocabulary regarding the refugee issue has changed in the past two years. The first chapter of my thesis deals with characteristics and description of the publicistic style, its individual types and its vocabulary. I characterized the German newspaper Die Zeit and the Austrian newspaper Die Presse. In the second chapter, I describe migration to Germany. I dedicated the practical part to a detailed characterisation of selected articles. In this part, I describe the exact number and nature of the articles that I examined.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAG)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Pisarikova Hana Fluchtlinge.pdfPlný text práce506,31 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Posudek_HanaPisarikova_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce2,41 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Posudek_HanaPisarikova_oponent.pdfPosudek oponenta práce2,73 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kyptova.pdfPrůběh obhajoby práce331,5 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/33561

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.