Title: Jazykový odraz problematiky uprchlíků v německém tisku : Charakteristika slovní zásoby k tématu na základě analýzy publicistických textů v němčině.
Other Titles: A Linquistic Reflection of the Refugee Issue in the German Press: The Characteristics of the Thematic Vocabulary Based on an Analysis of Journalistic Text in German.
Authors: Kyptová, Hana
Advisor: Wagnerová Marina, Mgr. Ph.D.
Referee: Blahak Boris, Dr. Phil. M.A.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/33561
Keywords: publicistický styl;německé noviny;die zeit;rakouské noviny;die presse;uprchlík;migrace
Keywords in different language: publicistic style;german newspaper;die zeit;austrian newspaper;die presse;refugee;migration
Abstract: Bakalářskou práci píši v německém jazyce. Cílem mé práce je zjistit, jak se slovní zásoba týkající se záležitosti uprchlíků změnila během posledních dvou let. První část práce je teoretická, zatímco druhá část je praktická. První kapitola se zabývá charakteristikou a popisem publicistického stylu, jeho jednotlivých typů a slovní zásoby. Charakterizovala jsem německé noviny Die Zeit a rakouské noviny Die Presse. Ve druhé kapitole popisuji migraci do Německa. Praktickou část jsem věnovala detailní charakteristice a analýze vybraných článků. V této části popisuji přesné množství a charakter článků, které jsem zkoumala.
Abstract in different language: The thesis has two main parts. The first part is theoretical whereas the second part is practical. The goal of my thesis is to find out how the vocabulary regarding the refugee issue has changed in the past two years. The first chapter of my thesis deals with characteristics and description of the publicistic style, its individual types and its vocabulary. I characterized the German newspaper Die Zeit and the Austrian newspaper Die Presse. In the second chapter, I describe migration to Germany. I dedicated the practical part to a detailed characterisation of selected articles. In this part, I describe the exact number and nature of the articles that I examined.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAG)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Pisarikova Hana Fluchtlinge.pdfPlný text práce506,31 kBAdobe PDFView/Open
Posudek_HanaPisarikova_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce2,41 MBAdobe PDFView/Open
Posudek_HanaPisarikova_oponent.pdfPosudek oponenta práce2,73 MBAdobe PDFView/Open
Kyptova.pdfPrůběh obhajoby práce331,5 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/33561

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.