Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorWagnerová Marina, Mgr. Ph.D.
dc.contributor.authorKyptová, Hana
dc.contributor.refereeBlahak Boris, Dr. Phil. M.A.
dc.date.accepted2018-5-31
dc.date.accessioned2019-03-15T10:28:24Z-
dc.date.available2016-6-2
dc.date.available2019-03-15T10:28:24Z-
dc.date.issued2018
dc.date.submitted2017-4-27
dc.identifier73201
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/33561
dc.description.abstractBakalářskou práci píši v německém jazyce. Cílem mé práce je zjistit, jak se slovní zásoba týkající se záležitosti uprchlíků změnila během posledních dvou let. První část práce je teoretická, zatímco druhá část je praktická. První kapitola se zabývá charakteristikou a popisem publicistického stylu, jeho jednotlivých typů a slovní zásoby. Charakterizovala jsem německé noviny Die Zeit a rakouské noviny Die Presse. Ve druhé kapitole popisuji migraci do Německa. Praktickou část jsem věnovala detailní charakteristice a analýze vybraných článků. V této části popisuji přesné množství a charakter článků, které jsem zkoumala.cs
dc.format39 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isodede
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectpublicistický stylcs
dc.subjectněmecké novinycs
dc.subjectdie zeitcs
dc.subjectrakouské novinycs
dc.subjectdie pressecs
dc.subjectuprchlíkcs
dc.subjectmigracecs
dc.titleJazykový odraz problematiky uprchlíků v německém tisku : Charakteristika slovní zásoby k tématu na základě analýzy publicistických textů v němčině.cs
dc.title.alternativeA Linquistic Reflection of the Refugee Issue in the German Press: The Characteristics of the Thematic Vocabulary Based on an Analysis of Journalistic Text in German.en
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta filozofickács
dc.thesis.degree-programFilologiecs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccess
dc.description.abstract-translatedThe thesis has two main parts. The first part is theoretical whereas the second part is practical. The goal of my thesis is to find out how the vocabulary regarding the refugee issue has changed in the past two years. The first chapter of my thesis deals with characteristics and description of the publicistic style, its individual types and its vocabulary. I characterized the German newspaper Die Zeit and the Austrian newspaper Die Presse. In the second chapter, I describe migration to Germany. I dedicated the practical part to a detailed characterisation of selected articles. In this part, I describe the exact number and nature of the articles that I examined.en
dc.title.otherJazykový odraz problematiky uprchlíků v německém tisku: Charakteristika slovní zásoby k tématu na základě analýzy publicistických textů v němčiněcs
dc.subject.translatedpublicistic styleen
dc.subject.translatedgerman newspaperen
dc.subject.translateddie zeiten
dc.subject.translatedaustrian newspaperen
dc.subject.translateddie presseen
dc.subject.translatedrefugeeen
dc.subject.translatedmigrationen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAG)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Pisarikova Hana Fluchtlinge.pdfPlný text práce506,31 kBAdobe PDFView/Open
Posudek_HanaPisarikova_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce2,41 MBAdobe PDFView/Open
Posudek_HanaPisarikova_oponent.pdfPosudek oponenta práce2,73 MBAdobe PDFView/Open
Kyptova.pdfPrůběh obhajoby práce331,5 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/33561

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.