Title: Povýšení a péče dialektu v Bavorsku: státní a soukromé iniciativy
Other Titles: The promotion and care of Bavarian dialect: State and private initiatives.
Authors: Steinbergerová, Monika
Advisor: Blahak Boris, Dr. Phil. M.A.
Referee: Königsmarková Andrea, Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/33563
Keywords: dialekt;spisovná němčina;bavorsko;učební plány;gymnázium;příručka;spolek
Keywords in different language: dialect;standard german;bavaria;curriculum;grammar school;handout;association
Abstract: Cílem této bakalářské práce bylo popsat státní a soukromé iniciativy podporující dialekty v Bavorsku, které podporují aktivní znalosti dialektů a chtějí zajistit jejich důležitost na veřejných místech. Pozadí tvoří jednak hlasy, které si stěžují na pokles dialektu a jednak hlasy, které hovoří o renesanci dialektů. U toho se zohledňují nové vědecké znalosti dialektologie a psycholingvistiky týkající se "dvojjazyčného" dospívání dítěte (dialekt - spisovný jazyk), stejně tak jako předložení návrhu Ministra kultury zavedení vyučování dialektu jako předmět na státních školách, přítomnost dialektu v médiích nebo soukromé iniciativy podporující dialekty.
Abstract in different language: The goal of this bachelor's thesis is to describe state and private initiatives that actively promote Dialects in Bavaria and want to provide the importance of the dialects in public. The background is made of positive voices that mourn dialect loss (e. g. regarding greater area Münich) and negative voice, that talk about Dialect renaissance. Here are included new scientific insights of dialectology and psycholinguistics for the value of a bilingual growth (Dialect standard language) as well as targets of Ministry of education and cultural affairs for the establishment of Dialect as a teaching subject on state schools, dialect present in the media of Bavaria or private dialect support initiatives.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAG)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace - Monika Steinbergerova.pdfPlný text práce1,95 MBAdobe PDFView/Open
B.Blahak_Posudek_vedouci_M.Steinbergerova_dt..pdfPosudek vedoucího práce221,08 kBAdobe PDFView/Open
2018 Monika Steinbergerova oponent.pdfPosudek oponenta práce238,33 kBAdobe PDFView/Open
Steinbergerova.pdfPrůběh obhajoby práce330,97 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/33563

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.