Title: Kommentierte Übersetzung der publizistischen Texte (Biathlon 2016/2017)
Other Titles: Translation of journalistic articles with a commentary (Biathlon 2016/2017)
Authors: Šandarová, Jana
Advisor: Königsmarková Andrea, Mgr. Ph.D.
Referee: Vávra Zdeněk, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/33564
Keywords: překlad;publicistický styl;biatlon;teorie překladu;j. levý;d. knittlová
Keywords in different language: translation;journalistic style;biathlon;theory of translation;j. levý;d. knittlová
Abstract: Tato bakalářská práce se zabývá překladem publicistických textů pojednávajících o biatlonu. Práce je rozdělena do tří částí. V první části je představena teorie překladu, typy překladu, překladatelské postupy, osobnost překladatele a charakteristika publicistického stylu. Ve druhé části jsou navrženy překlady sedmi vybraných německých článků do českého jazyka. Ve třetí části následuje komentář, který poukazuje na překladatelské problémy z lexikální roviny.
Abstract in different language: This bachelor thesis deals with the translation of journalistic texts related to biathlon. The thesis is divided into three parts. In the first part there is introduced the theory of translation, the types of translation, the processes of translation, the personality of translator and the characteristic of journalistic style. In the second part there is suggested the translation of seven chosen articles from German into Czech. In the third part follows the commentary which points to the translation problems from the lexical sphere.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAG)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace_Sandarova.pdfPlný text práce6,65 MBAdobe PDFView/Open
2018 Jana Sandarova.pdfPosudek vedoucího práce239,6 kBAdobe PDFView/Open
BP_Sandarova_oponent_ZV.pdfPosudek oponenta práce72,22 kBAdobe PDFView/Open
Sandarova.pdfPrůběh obhajoby práce698,4 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/33564

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.