Title: Chráněná krajinná oblast Brdy. Sestavení turistického průvodce v ruském jazyce, vypracování rusko - českého překladového slovníku (glosáře).
Other Titles: Protected Landscape Area Brdy. Compiling a guide-book in Russian language with Russian - Czech bilingual dictionary(glossary).
Authors: Pisareva, Olga
Advisor: Němcová Bohuslava, Mgr. Ph.D.
Referee: Urieová Libuše, Mgr.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/33565
Keywords: ruština;brdy;turistický průvodce;transliterace
Keywords in different language: russian language;brdy;guide book;transliteration
Abstract: V rámci této bakalářské práce byl vytvořen turistický průvodce po CHKO Brdy v ruském jazyce, přičemž text průvodce vychází z českých pramenů a je sestaven autorkou práce. Dále je v první kapitole, na základě jíž vydaných publikací, vlastního studia a popisu jiných v současné době dostupných průvodců krátce představen samotný pojem "průvodce". Součástí práce je zároveň komentář, který je věnován překladatelským problémům, jež se objevily v průběhu sestavování průvodce, a také postupům při jejich řešení a spolu s tím i použitým překladatelskými postupům. V přílohách se nacházejí fotografie, autorčin vlastní návrh obalu průvodce a rusko-český překladový slovník (glosář). Slovník je určen všem, kteří se učí ruštinu jako cizí jazyk.
Abstract in different language: Within this bachelor thesis, a Russian guidebook to the Protected Landscape Area Brdy was created. The text of the guidebook is based on Czech sources and compiled by the author of the work. In the first chapter, the author presents a brief analysis of the concept of "guidebook". The analysis is based both on existing publications on this subject and on the study and description of modern guidebooks. The author also comments on the translation problems he faced during the compilation of the text, his solutions and transformations used. In the appendix, the author provides photos, his own version of the book cover and the Russian - Czech bilingual dictionary (glossary). The dictionary is intended for those who learn Russian as a foreign language.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAG)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Pisareva_OOPT Brdy.pdfPlný text práce3,9 MBAdobe PDFView/Open
pisareva - vedouciBN.pdfPosudek vedoucího práce125,1 kBAdobe PDFView/Open
PISAREVA.docxPosudek oponenta práce15,6 kBMicrosoft Word XMLView/Open
Pisareva.pdfPrůběh obhajoby práce587,81 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/33565

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.