Title: Johann Wolfgang von Goethe a jeho pobyty v západních Čechách jako motiv v turistických materiálech a dalších zdrojích z Karlovarského kraje.
Other Titles: Johann Wolfgang von Goethe and his stays in West Bohemia as Theme in tourist material and other sources from Carlsbad region.
Authors: Peterková, Denisa
Advisor: Wagnerová Marina, Mgr. Ph.D.
Referee: Baumann Winfried, Doc. Dr.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/33566
Keywords: johann wolfgang goethe;karlovy vary;mariánské lázně;západní čechy;cheb;komorní hůrka;loket;františkovy lázně;léčivé prameny;turismus;ulrika von levetzow
Keywords in different language: johann wolfgang goethe;karlovy vary;mariánské lázně;west bohemia;cheb;komorní hůrka;loket;františkovy lázně;healing springs;tourism;ulrike von levetzow
Abstract: Tato bakalářská práce pojednává o pobytech a působení jedné z nejvýznamnějších osobností J.W. Goetha v západních Čechách. Hlavním důvodem jeho návštěv byly léčebné prameny zdejších lázní, od kterých očekával blahodárné účinky na své zdravotní problémy. Západní Čechy slavného spisovatele okouzlily natolik, že do nich zavítal celkem šestnáctkrát. Během svých návštěv se nevěnoval pouze literární tvorbě, ale i badatelské činnosti, a to konkrétně geologii, mineralogii, meteorologii, ve velké míře kreslil a projevoval také zájem o český jazyk a historii. Teoretická část této bakalářské práce popisuje Goethovy pobyty v západních Čechách, představuje čtenářům působení J. W. Goetha v dnešním Karlovarském kraji. Praktická část se věnuje místům, která slavného spisovatele připomínají. Mezi ně patří domy, kde slavný spisovatel pobýval, místa, která navštívil, ale také jeho pamětní desky a sochy. Záměrem této části je představit tyto různé způsoby připomínání činnosti J. W. Goetha v daném regionu a zhodnotit jejich přínos pro dnešního návštěvníka regionu. Součástí jsou i fotografie míst připomínající tuto slavnou osobnost, které mohou vzbudit zájem u čtenářů a motivovat je tak k návštěvě dané oblasti.
Abstract in different language: This bachelor thesis deals with the stays of one of the most important personalities - J.W. Goethe - in West Bohemia. The main reason for his visits were the healing springs of the local spa. West Bohemia charmed the famous writer so much that he visited them sixteen times. During his visits, he did not only engage in literary work, but also in research activities, such as geology, mineralogy, meteorology, he drew a lot and was interested in Czech language and history. The theoretical part of this bachelor thesis describes Goethe's stays in West Bohemia, introducing J.W. Goethe to the readers in today's Karlovy Vary region. The practical part deals with the places that remind the famous writer. These include the houses where the famous writer was living, the places he visited, as well as his memorial plaques and statues. The intent of this section is to introduce these various ways of reminding the work of J.W. Goethe in the region and evaluate their contribution to today's visitor of the region. There are also pictures of the places reminding this famous personality that can attract readers and motivate them to visit the area.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAG)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Johann Wolfgang von Goethe und seine Aufenthalte in Westbohmen im Spiegel touristischer Materialien und anderer Quellen aus der Karlsbader Region.pdfPlný text práce5,76 MBAdobe PDFView/Open
DenisaPeterkova_posudek_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce2,42 MBAdobe PDFView/Open
DenisaPeterkova_posudek_oponent.pdfPosudek oponenta práce1,38 MBAdobe PDFView/Open
Peterkova.pdfPrůběh obhajoby práce399,18 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/33566

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.