Title: České a ruské frazeologismy s názvy částí lidského těla. (Srovnávací studium frazeologického materiálu na základě česko-ruských a rusko-českých slovníků)
Other Titles: Czech and Russian phraseologisms with names of parts of the human body. (Comparative study of phraseological material based on Czech-Russian and Russian-Czech dictionaries)
Authors: Peclová, Šárka
Advisor: Němcová Bohuslava, Mgr. Ph.D.
Referee: Korostenski Jiří, Doc. Mgr. CSc.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/33567
Keywords: frazeologizmus;část lidského těla;slovník;frazeologie;publikace
Keywords in different language: phraseologism;part of human body;dictionary;phraseology;publications
Abstract: Práce se zabývá frazeologií, její základní terminologií a českými i ruskými lingvisty. Dále se práce zaměřuje na frazeologické slovníky a jejich autory. Cílem bakalářské práce je srovnání ruských a českých frazeologizmů, které obsahují označení části lidského těla, z hlediska syntaktické struktury a lexikálního obsazení frazeologizmů.
Abstract in different language: The thesis deals with phraseology, its basic terminology and Czech and Russian linguists. Further, the thesis focuses on phraseological dictionaries and their authors. The aim of the bachelor thesis is to compare the Russian and Czech phraseologisms, which contain the designation of a part of the human body in terms of the syntactical structure and the lexical occupation of phraseologisms.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAG)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska-prace BP.pdfPlný text práce1,05 MBAdobe PDFView/Open
peclova - vedouciBN.pdfPosudek vedoucího práce116,93 kBAdobe PDFView/Open
Peclova.docPosudek oponenta práce16 kBMicrosoft WordView/Open
Peclova.pdfPrůběh obhajoby práce547,58 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/33567

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.