Title: Odraz deportace Karačajevců v literatuře a filmu
Other Titles: The reflection of the deportation of the Karachays in literature and film
Authors: Paidarová, Kristýna
Advisor: Němcová Bohuslava, Mgr. Ph.D.
Referee: Korostenski Jiří, Doc. Mgr. CSc.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/33569
Keywords: karačajevsko-čerkeská republika;deportace karačajevců;karačajevská literatura;karačajevská kinematografie;ismail semjonov;chalimat bajramukova;chusejn erkenov
Keywords in different language: the karachay-cherkess republic;the deportation of the karachays;the karachay literature;the karachay cinematography;ismail semonov;khalimat bayramukova;khuseyn erkenov
Abstract: Tato bakalářská práce se zabývá odrazem deportace Karačajevců v karačajevské literatuře, přičemž svou pozornost zaměřuje na tvorbu dvou karačajevských autorů Ismaila Semjonova a Chalimat Bajramukovou. Na jejich tvorbě pak demonstruje základní motivy a hlavní myšlenky této literatury. Dále se věnuje odrazu deportace Karačajevců v karačajevské kinematografii, a to konkrétně ve snímku karačajevského scénáristy a režiséra Chusejna Erkenova "" (Chlad, 1991).
Abstract in different language: This bachelor thesis deals with the reflection of the deportation of the Karachays in the Karachay literature and focuses on the work of two Karachay writers - Ismail Semonov and Khalimat Bayramukova. On the basis of their work, it demonstrates the fundamental themes and main ideas of this literature. It also dedicates to the reflection of the deportation of the Karachays in the Karachay cinematography, and concretely in the film of the Karachay screenwriter and director Khuseyn Erkenov - "Kholod" (The Cold, 1991).
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAG)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Paidarova.pdfPlný text práce375,79 kBAdobe PDFView/Open
paidarova - vedouciBN.pdfPosudek vedoucího práce116,68 kBAdobe PDFView/Open
posudek K. Paidarova - oponent.docPosudek oponenta práce16,5 kBMicrosoft WordView/Open
Paidarova.pdfPrůběh obhajoby práce683,42 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/33569

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.