Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorKorostenski Jiří, Doc. Mgr. CSc.
dc.contributor.authorBabikov, Artem
dc.contributor.refereeUrieová Libuše, Mgr.
dc.date.accepted2018-9-4
dc.date.accessioned2019-03-15T10:28:26Z-
dc.date.available2017-6-2
dc.date.available2019-03-15T10:28:26Z-
dc.date.issued2018
dc.date.submitted2018-4-30
dc.identifier76633
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/33570
dc.description.abstractTento text je určen všem zájemcům z řad široké veřejnosti, především však jako vzdělávací materiál pro učitele jazyku a sociologie na středních školách. Práce zahrnuje etapy vývoje rasismu, jeho současný stav a vliv na moderní kulturu. Dále ukazuje souvislost rasismu v souladu se společenskou situací v rámci Ameriky a také příklady výskytu rasismu a jeho účinku v Evrope včetně Ruska. Charakteristiké znaky a projevy rasismu jsou uvedeny včetně důkazů.cs
dc.format60 s. (100 601 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isoruru
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectrasismus-na životech černých záleží-segregace-hnuti-práva-samostatnost-svoboda-boj-imigrace-nacionalismuscs
dc.titleHnutí "Black Lives Matter" a porovnáni rasistických projevu v Rusku, Evropě a USAcs
dc.title.alternativeMovement "Black Lives Matter" and comparison of racist manifestation in Russia, Europe, and the USA.en
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta filozofickács
dc.thesis.degree-programFilologiecs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccess
dc.description.abstract-translatedThis text is intended for all those interested in the general public, but above all as an edu-cational material for teachers of language and sociology at secondary schools. The work includes the development of racism, its current state and its influence on the modern culture. It also shows the relationship of racism with today's social issues and examples of racism occurring in America as well as in Europe and Russia. The characteristics of racism and its manifestation are given, including evidence.en
dc.subject.translatedracism-black lives matter-segregation-movement-right-independence-freedom-fight-immigration-nationalismen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAG)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bachelor Paper Final.pdfPlný text práce2,69 MBAdobe PDFView/Open
posudek vedouci.pdfPosudek vedoucího práce451,7 kBAdobe PDFView/Open
posudek oponent.pdfPosudek oponenta práce404,72 kBAdobe PDFView/Open
AB_obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce409,46 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/33570

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.