Title: Komentovaný překad textu z oblasti cestovního ruchu-Plzeňský kraj. Překlad z českého do ruského jazyka.
Other Titles: An annotated translation of texts from tourism-Plzeň region. Translation from Czech into Russian.
Authors: Bondarenko, Mariia
Advisor: Urieová Libuše, Mgr.
Referee: Němcová Bohuslava, Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/33572
Keywords: překlad;transformace;překladatelský komentař;česko-ruský slovník;reklamní prospekty.
Keywords in different language: translation;transformations;translation commentary;czech-russian dictionary;advertising brochures.
Abstract: V rámci bakalářské práce " Komentovaný překlad z oblasti turistického ruchu. Chodsko a Domažlice " byl sestaven překlad z českého do ruského jazyka a také byl vypracován komentář, v němž jsou uvedeny překladatelské transformace. Práce je rozdělena do 4 kapitol. V první kapitole je analyzován výchozí text z tematického, lexikálního, gramatického a stylového hlediska. Ve druhé kapitole jsou k nalezení informace o teorii překladu, ekvivalencích a transformacích. Třetí kapitola obsahuje praktickou část práce, a to samotný překlad textu. Poslední kapitola se zabývá překladatelským komentářem, v němž autorka podrobně charakterizuje lexikální, gramatické a lexikálně-gramatické transformace. Součástí práce jsou dvě přílohy: česko-ruský slovník a turistické reklamní prospekty.
Abstract in different language: In the bachelor thesis "Commented translation from the field of tourism. Chodsko and Domažlice ?there was a translation from Czech into Russian and a comment was made using translational transformations. The thesis has four chapters. In the first chapter you can find an analysis of the source text from a thematic, lexical, grammatical and stylistic point of view. In the second chapter, the reader can learn about the theory of translation, equivalences and transformations. The next chapter is practical, it contains the translation itself. The last part of the thesis deals with the translation commentary, where the author describes in detail the lexical, grammatical and lexical-grammatical transformations. Part of this work is two appendixes: the Czech-Russian dictionary and tourist advertising brochures.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAG)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BONDARENKO BP.pdfPlný text práce5,31 MBAdobe PDFView/Open
BONDARENKO.docxPosudek vedoucího práce16,58 kBMicrosoft Word XMLView/Open
bondarenko - oponentBN.pdfPosudek oponenta práce217,28 kBAdobe PDFView/Open
Bondarenko.pdfPrůběh obhajoby práce875,51 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/33572

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.