Title: Jazyková a obsahová analýza německy psaných turistických textů z oblasti Tachovska.
Other Titles: Language and content analysis of german - written touristic texts from the Tachov region.
Authors: Ficiánová, Olga
Advisor: Wagnerová Marina, Mgr. Ph.D.
Referee: Kučera Petr, Doc. PaedDr. Ph.D.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/33575
Keywords: tachov;turismus;turistický cíl;reklamní materiál;prospekt;brožura;stilistika;morfologie;syntax;slovotvorba
Keywords in different language: tachov;tourism;tourist destination;promotional material;flyer;brochure;stylistics;morphology;syntax;word-formation
Abstract: Bakalářská práce se zabývá jazykovou a obsahovou analýzou turistických materiálů z oblasti Tachovska, které jsou psané německy. Cílem práce je představit Tachov jako region s potenciálem turistické atraktivnosti a jazykově a obsahově rozebrat turistické materiály, zejm. prospekty, brožury a informační tabule, nasbírané v tomto regionu.
Abstract in different language: The bachelor thesis deals with language and content analysis of tourist materials from Tachov region, which are written in German. The aim of the thesis is to introduce Tachov as a region with the potential of tourist attractiveness and to analyze in linguistic and content touristic materials, especially flyers, brochures and information boards collected in this region.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAG)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace - Olga Ficianova.pdfPlný text práce2,92 MBAdobe PDFView/Open
OlgaFicianova_posudek_vedouciMW.pdfPosudek vedoucího práce2,34 MBAdobe PDFView/Open
BP Ficianova opon posud Kuc 2018.odtPosudek oponenta práce29,24 kBOpenDocument TextView/Open
Ficianova.pdfPrůběh obhajoby práce802,37 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/33575

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.