Title: Die Flüchtlingsproblematik in Publikationen ausgewählter Bundesländer - Analyse und Vergleich
Other Titles: Refugee Issue in Publications of selected Federal States of Germany - Comparative Analysis
Authors: Kropáčková, Kateřina
Advisor: Heitz Gisela, M.A.
Referee: Kučera Petr, Doc. PaedDr. Ph.D.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/33581
Keywords: migrace;uprchlická problematika;uprchlická krize;německo;žurnalistický styl;novinové články;bavorsko;šlesvicko-holštýnsko;durynsko;integrace;deportace.
Keywords in different language: migration;refugee problems;refugee crisis;germany;journalistic style;newspapers articles;bavaria;schleswig-holstein;thuringia;integration;deportation.
Abstract: Cílem této bakalářské práce je v teoretické části vysvětlit pojmy jako migrace a uprchlická problematika. Je zde také popsána uprchlická krize v Německu roku 2015. V této teoretické části je taktéž rozebrán publicistický styl, předpoklady pro novinové články a jejich znaky. V druhé praktické části je pak cílem analýza jednotlivých novinových článků německých spolkových zemí, které si autorka zvolila. Získané poznatky z této analýzy jsou pak dále porovnávány.
Abstract in different language: The aim of this bachelor thesis is to explain the terms migration and refugee problems in the theoretical part. The refugee crisis in Germany of 2015 is also described. In this theoretical part also the description journalistic style and the characteristics and prerequisites of the newspaper articles are introduced. In the second practical part, the aim is to analyze the individual newspaper articles from the selected federal states and to compare the acquired findings from the analysis further.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAG)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace Katerina Kropackova.pdfPlný text práce249,96 kBAdobe PDFView/Open
Kropackova.pdfPosudek vedoucího práce1,39 MBAdobe PDFView/Open
BP Kropack opon posud Kuc 2018.odtPosudek oponenta práce31,57 kBOpenDocument TextView/Open
Kropackova_0.pdfPrůběh obhajoby práce646,49 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/33581

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.