Title: Role západočeského koncernu Škoda Transportation a.s. v regionálním a mezinárodním kontextu
Other Titles: The Role of the West Bohemian Concern Škoda Transportation a.s. in Regional and International Context
Authors: Kšírová, Kristýna
Advisor: Vávra Zdeněk, Ing. Ph.D.
Referee: Baumann Winfried, Doc. Dr.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/33582
Keywords: škoda transportation a.s.;škoda electric a.s.;plzeňský kraj;interview;regionální aspekty;propagace;průmyslový závod;koncern;hromadná doprava
Keywords in different language: škoda transportation a.s.;škoda electric a.s.;pilsen region;interview;regional aspects;sales promotion;industrial establishment;concern;public transport
Abstract: Tato bakalářská práce pojednává o koncernu Škoda Transportation a.s. Práce je rozdělena na dvě části, a to na část teoretickou a praktickou. Teoretická část se zabývá základními parametry společnosti, jako je historie, profil společnosti a podpora prodeje. Dále pojednává o obecné charakteristice regionu a typologizaci koncernu. Praktická část je zaměřena na aktuální situaci, která byla hodnocena na základě interview s odborníkem, který působí v dceřiné společnosti koncernu Škoda Electric a.s., a pomocí aktuálních informací získaných z denního tisku. Hodnocení je založené na principech SWOT-analýzy, především pak na posouzení potenciálních šancí a hrozeb.
Abstract in different language: This bachelor thesis deals with the group Škoda Transportation a.s. The thesis is divided into two parts, the theoretical and practical part. The theoretical part talks about the elementary parameters of the company like, history, profile of the concern and sales promotion. It deals also with general characteristic of the region and typology of the concern. The practical part is focused on the current situation, which was evaluated by interview with the expert, who operates in the concern's subsidiary called Škoda Electric a.s., and by the information from the current press. The evaluation is based on principles of SWOT analysis, especially on the considerations of the potential opportunities and threats.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAG)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Kristyna_Ksirova.pdfPlný text práce2,05 MBAdobe PDFView/Open
BP_Ksirova_oponent_ZV_WB.pdfPosudek oponenta práce1,23 MBAdobe PDFView/Open
Posudek_vedouci_Ksirova BP.docx.pdfPosudek vedoucího práce1,32 MBAdobe PDFView/Open
Ksirova.pdfPrůběh obhajoby práce701,62 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/33582

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.