Title: Bavorsko v mezinárodním kontextu: Výhody této regionální destinace pro zahraniční investory.
Other Titles: Bavaria in international context: Advantages of this regional destination for foreign investors.
Authors: Kačurová, Kateřina
Advisor: Vávra Zdeněk, Ing. Ph.D.
Referee: Baumann Winfried, Doc. Dr.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/33586
Keywords: bavorsko;stanoviště;investoři;cestovní ruch;turismus
Keywords in different language: bavaria;investors;tourism;location
Abstract: Tato bakalářská práce se zabývá představením bavorského turismu a bavorské ekonomiky. Hlavním cílem je představení Bavorska jako atraktivní oblasti v oblasti cestovního ruchu pro zahraniční investory. V této práci jsou představeny instituce Německé centrály cestovního ruchu v Praze a Česko-německé průmyslové a obchodní komory v Praze. Další část tvoří dvě interview s představiteli těchto institucí - panem Bernard Bauerem a Janem Pohanělem.
Abstract in different language: This bachelor thesis deals with Bavarian tourism and the Bavarian economy. The main goal is the presentation of the Free State of Bavaria as an attractive location in the field of tourism for foreign investors. In this bachelor thesis decribes the author institutions the German National Tourist Board in Prague and the German-Czech Chamber of Industry and Trade. The next part contains two interviews with Bernard Bauer and Jan Pohaněl.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAG)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace1.pdfPlný text práce1,6 MBAdobe PDFView/Open
obhajoba KK.pdfPrůběh obhajoby práce258,14 kBAdobe PDFView/Open
KK_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce698,47 kBAdobe PDFView/Open
KK_oponent.pdfPosudek oponenta práce723,16 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/33586

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.