Title: Překlad webových stránek vybraného ruského podniku (instituce) s translatologickým komentářem a překladovým slovníkem
Other Titles: The translation of web-pages of selected russian company with translatological comments and translation dictionary
Authors: Shinkarenko, Ekaterina
Advisor: Urieová Libuše, Mgr.
Referee: Němcová Bohuslava, Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/33587
Keywords: business turistika;agentura business turismu;inturaero;mice;předpřekladová analýza textu;překladatelské postupy
Keywords in different language: business turism;inturaero;mice;pre-translational text analysis;translation methods
Abstract: Cílem bakalářské práce je překlad webových stránek ruského podniku z ruštiny do češtiny, aplikace prostudovaných teoretických překladatelských postupů v praxi a vypracování tématického slovníku.
Abstract in different language: The aim of the bachelor thesis is to translate the Russian company's web pages from Russian to Czech, to apply theoretical methods of translation in practice and to prepare a thematic dictionary.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAG)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
obhajoba ES.pdfPrůběh obhajoby práce273,29 kBAdobe PDFView/Open
EK_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce1,08 MBAdobe PDFView/Open
EK_oponent.pdfPosudek oponenta práce1,19 MBAdobe PDFView/Open
BP ShinkarenkoE.pdfPlný text práce919,73 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/33587

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.