Title: Sekuritizace a desekuritizace v zahraniční politice Ruské federace
Other Titles: Securitisation and Desecuritisation in Foreign Policy of the Russian Federation
Authors: Žaludová, Naděžda
Advisor: Leichtová, Magdaléna
Referee: Maiello, Giuseppe
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3359
Keywords: sekuritizace;energetické vztahy Ruské federace a Evropské unie;zahraniční politika Ruské federace;energetická bezpečnost;plyn;oranžová revoluce;diverzifikace;plynové krize;Gazprom
Keywords in different language: securitization;energy relations between Russian federation and European union;foreign policy of Russian federation;energy security;gas;orange revolution;diversification;Gazprom
Abstract: Tato bakalářská práce se zabývá výzkumem sekuritizace a desekuritizace v energetických vztazích mezi Ruskou federací a Evropskou unií. Je soustředěna výhradně na plynovou dimenzi. Věnuje se blíže ruskému energetickému sektoru a energetické závislosti Evropy na ruských zdrojích. Pro výzkum sekuritizace je podrobeno analýze několik ruských dokumentů: koncepce zahraniční politiky, koncepce národní bezpečnosti a energetické strategie Ruské federace. V závěrečné kapitole jsou vylíčeny události dějící se na Ukrajině - oranžová revoluce a plynové krize. Závěrečná kapitola slouží k posouzení vlivu těchto událostí na vztahy mezi Ruskou federací a Evropskou unií.
Abstract in different language: This bachelor thesis deals with research of securitization and desecuritization in energy relationships between the Russian Federation and the European Union. It is focused exclusively on gas dimension. In this bachelor thesis I am describing a Russian gas sector and an energy dependence of Europe on Russian sources. For research of securitization and desecuritization I make an analysis of several Russian documents ? foreign policy concepts, national security concepts and energy strategies. In the fifth chapter I am describing events in Ukraine, which influenced energy relationships between Russia and the EU.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BAKALARSKA PRACE Nadezda Zaludova MV-VES 2012.pdfPlný text práce521,73 kBAdobe PDFView/Open
zaludova_ved_ves.docxPosudek vedoucího práce43,17 kBMicrosoft Word XMLView/Open
Zaludova_op.docxPosudek oponenta práce39,07 kBMicrosoft Word XMLView/Open
Zaludova.pdfPrůběh obhajoby práce226,28 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/3359

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.