Název: Sekuritizace a desekuritizace v zahraniční politice Ruské federace
Další názvy: Securitisation and Desecuritisation in Foreign Policy of the Russian Federation
Autoři: Žaludová, Naděžda
Vedoucí práce/školitel: Leichtová, Magdaléna
Oponent: Maiello, Giuseppe
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3359
Klíčová slova: sekuritizace;energetické vztahy Ruské federace a Evropské unie;zahraniční politika Ruské federace;energetická bezpečnost;plyn;oranžová revoluce;diverzifikace;plynové krize;Gazprom
Klíčová slova v dalším jazyce: securitization;energy relations between Russian federation and European union;foreign policy of Russian federation;energy security;gas;orange revolution;diversification;Gazprom
Abstrakt: Tato bakalářská práce se zabývá výzkumem sekuritizace a desekuritizace v energetických vztazích mezi Ruskou federací a Evropskou unií. Je soustředěna výhradně na plynovou dimenzi. Věnuje se blíže ruskému energetickému sektoru a energetické závislosti Evropy na ruských zdrojích. Pro výzkum sekuritizace je podrobeno analýze několik ruských dokumentů: koncepce zahraniční politiky, koncepce národní bezpečnosti a energetické strategie Ruské federace. V závěrečné kapitole jsou vylíčeny události dějící se na Ukrajině - oranžová revoluce a plynové krize. Závěrečná kapitola slouží k posouzení vlivu těchto událostí na vztahy mezi Ruskou federací a Evropskou unií.
Abstrakt v dalším jazyce: This bachelor thesis deals with research of securitization and desecuritization in energy relationships between the Russian Federation and the European Union. It is focused exclusively on gas dimension. In this bachelor thesis I am describing a Russian gas sector and an energy dependence of Europe on Russian sources. For research of securitization and desecuritization I make an analysis of several Russian documents ? foreign policy concepts, national security concepts and energy strategies. In the fifth chapter I am describing events in Ukraine, which influenced energy relationships between Russia and the EU.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAP)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BAKALARSKA PRACE Nadezda Zaludova MV-VES 2012.pdfPlný text práce521,73 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
zaludova_ved_ves.docxPosudek vedoucího práce43,17 kBMicrosoft Word XMLZobrazit/otevřít
Zaludova_op.docxPosudek oponenta práce39,07 kBMicrosoft Word XMLZobrazit/otevřít
Zaludova.pdfPrůběh obhajoby práce226,28 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/3359

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.