Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorLašová Václava, Prof. Ing. Ph.D.
dc.contributor.authorHájíček, Zdeněk
dc.date.accepted2018-6-29
dc.date.accessioned2019-03-18T08:42:46Z-
dc.date.available2011-9-1
dc.date.available2019-03-18T08:42:46Z-
dc.date.issued2018
dc.date.submitted2018-5-28
dc.identifier76945
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/33630
dc.description.abstractDisertační práce pojednává o využití virtuálního prototypingu v průběhu vývoje obráběcích strojů. Zaměřuje se na popis problematiky v oblasti aplikování simulačních nástrojů pro využití na těžkých obráběcích strojích. Popisuje současný postup vývoje těžkých strojů a začleňuje do něj virtuální stroj jako nový prvek. Dále je představeno, jak využívat virtuální stroj k ověřování jeho budoucích vlastností. Důležitou výhodou je, že ověřování probíhá již v předvýrobní etapě jeho vývoje. Vytváření virtuálních nástrojů vyžaduje složitý a nákladný proces. Proto byla navržena metodika, která tento proces zefektivňuje. Především v oblasti konstruování layoutů (dispozice pracoviště) a následném vytváření simulátorů neboli virtuálních strojů. Aby tato metodika byla aplikovatelná, vyžadovala vývoj vlastních specializovaných databází. Pro přímou konfrontaci s praxí, popsání problematiky a ověření metodiky, byla navázána úzká spolupráce se vzorovou společností Škoda Machine Tool a.s. Plzeň.cs
dc.format134 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectsimulacecs
dc.subjectverifikacecs
dc.subject3d modelcs
dc.subjectlayoutcs
dc.titleVyužití virtuálního prototypingu v průběhu vývoje obráběcích strojůcs
dc.title.alternativeThe use of Virtual Prototyping During the Development of Machine Toolsen
dc.typedisertační prácecs
dc.thesis.degree-namePh.D.cs
dc.thesis.degree-levelDoktorskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta strojnícs
dc.thesis.degree-programStrojní inženýrstvícs
dc.description.resultNeobhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThis dissertation deals with the usage of virtual prototyping during the development of Machine Tools. It is focused on the problems of using simulations for heavy Machine Tools. It described the current process of the developing phases and include a virtual machine as a new element in this process. The virtual machine is paramount in verifying future property of machine tools. One important advantage of this virtual machine tool is that this verification take place in the pre-production phase. Creating virtual tools is complex and a costly process. Therefore, a new methodology has been proposed to make this process more effective especially in the design conceptualization stage and subsequent creation of the simulators. Specialized databases ware developed to be used and applied in this methodology. The identification of the problem about the long duration in design 3D layout as well as technology studies were don with close cooperation with Škoda Machine Tool a.s. Pilsen.en
dc.subject.translatedsimulationen
dc.subject.translatedverificationen
dc.subject.translated3d modelen
dc.subject.translatedlayouten
Appears in Collections:Disertační práce / Dissertations (KKS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DisPr_Hajicek_24052018_VL.PDFPlný text práce8,27 MBAdobe PDFView/Open
posudek skolitele Hajicek.pdfPosudek vedoucího práce150,36 kBAdobe PDFView/Open
posudky Hajicek.pdfPosudek oponenta práce117,73 kBAdobe PDFView/Open
Zapis Hajicek.pdfPrůběh obhajoby práce759,99 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/33630

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.