Title: Metody optimalizace spolehlivosti a renovace výrobních zařízení
Authors: Jirásko, Jakub
Advisor: Hynek Martin, Doc. Ing. Ph.D.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: disertační práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/33631
Keywords: lis;přesnost;mkp;měření
Keywords in different language: press;precision;fem;measurement
Abstract: Tato práce je zaměřena na teorii a metodiku pro dosažení vyšší přesnosti v oblasti lisů pro automobilový průmysl. V úvodní části práce je proveden úvod do oblasti lisů a studium teorie úzce související s dosažením přesnosti. V další části práce jsou řešeny konkrétní metody a postupy u vybraných lisů. Na třech různých typech lisů jsou analyzovány možné fyzikální a procesní metody používané při návrhu lisu, které ovlivňují výslednou dosaženou přesnost. S využitím navržených metod lze dosáhnout vyšší přesnosti než je tomu u způsobů konvenčně používaných. Výpočtovou část práce doplňují provedené experimenty a návrh pokročilé metodiky měření.
Abstract in different language: This work is focused on the theory and methodology for achieving higher precision in presses for the automotive industry. In the first part of the thesis is an introduction to the area of presses and a theory related to the accuracy. The next part of the thesis deals with specific methods and procedures used on selected presses. Three types of presses are used to analyse the physical and procedural methods used in the press design phase which have an effect on the resulting accuracy. Higher accuracy can be achieved using the proposed methods in comparison with conventional methods. The computational part of the thesis is supplemented with experiments and the design of an advanced measurement methodology.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Disertační práce / Dissertations (KKS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Disertacni_prace_Jirasko.pdfPlný text práce11,24 MBAdobe PDFView/Open
posudek skolitele Jirasko.pdfPosudek vedoucího práce1,29 MBAdobe PDFView/Open
posudky Jirasko.pdfPosudek oponenta práce2,19 MBAdobe PDFView/Open
zapis Jirasko.pdfPrůběh obhajoby práce602,93 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/33631

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.