Title: Stav povrchů vrtaných nekonvenčními nástroji opatřenými progresivními PVD vrstvami
Other Titles: The state of surfaces of holes produced by unconventional tools deposited with progressive PVD layers
Authors: Šimeček, Jiří
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: disertační práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/33654
Keywords: integrita povrchu;pvd vrstvy;zbytková napětí;válečkování;podpovrchové zpevnění
Keywords in different language: surface integrity;pvd layers;residual stresses;roller coating
Abstract: Práce je zaměřena na vyhodnocení integrity povrchu u otvorů vytvořených nekonvenčními vrtacími nástroji. Tyto jsou schopny vytvořit otvor ve vysoké kvalitě a navíc jsou schopny provést protváření vrchní vrstvy za účelem jejího zpevnění. Cílem by mělo být vypracování určitého směrodatného postupu, jak tento stav povrchu zachytit.
Abstract in different language: The thesis is aimed on the evaluation of surface integrity in holes created by unconventional drilling tools. They are capable of forming a precis hole and, moreover, are capable to strengthen the upper layers. The aim should be to develop a certain standard procedure for evaluate the state of this surface.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Disertační práce / Dissertations (KMM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
d_p_simecek_2017.pdfPlný text práce10,07 MBAdobe PDFView/Open
posudek skolitele Simecek.pdfPosudek vedoucího práce549,79 kBAdobe PDFView/Open
posudky Simecek.pdfPosudek oponenta práce429,91 kBAdobe PDFView/Open
zapis Simecek.pdfPrůběh obhajoby práce621,08 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/33654

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.