Název: Proces devoluce ve Spojeném království (vývoj a srovnání situace ve Walesu, Skotsku a Severním Irsku)
Další názvy: The process of devolution in the United Kingdom (development and comparison of the situation in Wales, Scotland and Northern Ireland)
Autoři: Patterson, Daniela
Vedoucí práce/školitel: Naxera, Vladimír
Oponent: Hlaváček, Pavel
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3366
Klíčová slova: devoluce;Spojené království;Velká Británie;Anglie;Wales;Skotsko;Severní Irsko;autonomní instituce;nezávislost.
Klíčová slova v dalším jazyce: devolution;the United Kingdom;Great Britain;England;Wales;Scotland;Norhern Ireland;devolved institutions;independence.
Abstrakt: Tato bakalářská práce se zabývá procesem devoluce ve Spojeném království. Cílem práce bylo zanalyzovat změny v politickém systému, které se v zemi odehrály poté, co byl koncept devoluce blíže představen v roce 1974 a následně pak zanalyzovat a srovnat míru devoluce ve Walesu, Skotsku a Severním Irsku. Autor se především zabýval událostmi po volbách v roce 1997, následnými referendy a vznikem jednotlivých autonomních regionálních institucí.
Abstrakt v dalším jazyce: This bachelor's thesis is concerned with the process of devolution in the United Kingdom. The objectives of this thesis were to analyse the particular changes the political system of the United Kingdom has undergone since the topic of devolution re-entered the political agenda in 1974, and to describe and compare the development of the process of devolution and its outcomes in Wales, Scotland and Northern Ireland. The author mainly focused on the course of events following the 1997 Labour victory in the general election.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAP)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
1thesis_FINAL_version_pdf.pdfPlný text práce814,35 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Patterson_VED.pdfPosudek vedoucího práce89,96 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Patterson_OPO.docxPosudek oponenta práce40,55 kBMicrosoft Word XMLZobrazit/otevřít
Patterson.pdfPrůběh obhajoby práce333,69 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/3366

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.