Název: Česko-americké vztahy po skončení studené války
Další názvy: Czech-US relations after the end of the Cold war
Autoři: Dolejš, Jaroslav
Vedoucí práce/školitel: Cabadová Waisová, Šárka
Oponent: Behenský, David
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3367
Klíčová slova: česko-americké vztahy;Česká republika;USA;mezinárodní vztahy;zahraniční politika
Klíčová slova v dalším jazyce: czech-american relations;Czech republic;USA;international relations;foreign policy
Abstrakt: Cílem této bakalářské práce je popsat a analyzovat vztahy mezi Českou republikou a Spojenými státy americkými. Práce analyzuje vztahy mezi léty 1989 a 2010. Hlavním cílem práce je zjistit jaký vliv na stabilitu a úroveň česko-amerických vztahů mělo české vnitropolitické dění.
Abstrakt v dalším jazyce: The aim of this bachelor thesis is to describe and analyze the relations between Czech Republic and the United States of America. The main goal of the thesis is to find out how Czech inner political affairs affect stability and quality of the relations.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAP)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP_Jaroslav_Dolejs.pdfPlný text práce591,69 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Dolejs_ved.docxPosudek vedoucího práce43,17 kBMicrosoft Word XMLZobrazit/otevřít
Dolejs_oponent_Behensky.docPosudek oponenta práce47 kBMicrosoft WordZobrazit/otevřít
Dolejs.pdfPrůběh obhajoby práce433,48 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/3367

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.