Title: Die Entstehung des Christlichen Glaubens
Other Titles: Vznik křesťanské víry
Authors: Funda, Otakar
Citation: FUNDA, O. Die Entstehung des Christlichen Glaubens. Scientific Journal Virtus, 2018, roč. Neuveden, č. 25, s. 50-57. ISSN: 2410-4388
Issue Date: 2018
Publisher: Center of Modern Pedagogy
Document type: článek
article
URI: http://hdl.handle.net/11025/33700
ISSN: 2410-4388
Keywords: lidský fenomén;vznik křesťanské víry;ukřižování Ježíše;zvolání maranata;evangelium;křesťanská antropologie;humanismus
Keywords in different language: menschlichen Phänomen;Entstehung des chrislichen Glaubens;Kreuzigung Jesu;Ausruf maranata;Evangelium;christliche Anthropologie;Humanismus
Abstract: Autor, nejprve protestantský teolog, který rozvíjel v českém prostředí Bultmannovu koncepci, přešel v osmdesátých letech od teologie k religionistice a filozofii (1981-1985). Z pozice kritického racionalismu analyzuje rané křesťanství jako lidský kulturní a dějinný fenomén, a proto vysvětluje víru prostřednictvím lidských psychických procesů. V této studii představuje svou hypotézu, že křesťanská víra vznikla ve chvíli, kdy vizionářský výkřik Ježíšových následovníků "mara-na-ta" vzkřísil v jejich apokalyptických vizích a fantaziích Ježíše z mrtvých.
Autor, zuerst protestantischer Theologe Richtung Bultmanns-Schule, ging in achtzier Jahren (1981-1985) von der Theologie zur Religionswissenschaft und Philosophie über. Vom Standpunkt des kritischen Rationalismus analysiert er das Urchristentum als menschliches Phänomen der Kultur und Geschichte. Den Glauben erklärt er von menschlicher psychischen Vorgänge. Auch im Falle des Christentums. Die vielschichtige Entwicklung der Vorstellung von Gott veränderte, hat sie auch zu Stande gebracht. In dieser Studie argumentiert er seine Hypothese, dass der visionäre Ausruf von Anhänger Jesus "mara-na-ta", hat Jesus in ihren apokalyptischen Vorstellungen und Fantasien "aus dem Tode erweckt".
Rights: Plný text není přístupný.
© Center of Modern Pedagogy
Appears in Collections:Články / Articles (KFI)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
ID 439242980001.pdf11,77 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/33700

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD