Title: Shaped by the Housing Crisis: Britain's Generation Rent
Other Titles: Utvářeni bytovou krizí: britská Generation Rent
Authors: Tihelková, Alice
Citation: TIHELKOVÁ, A. Shaped by the Housing Crisis: Britain's Generation Rent. In From Theory to Practice 2016: proceedings of the Eighth International Conference on Anglophone Studiies. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2018. s. 193-202. ISBN 978-80-7454-756-0 , ISSN 1805-9899.
Issue Date: 2018
Publisher: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Document type: postprint
postprint
URI: http://hdl.handle.net/11025/33704
ISBN: 978-80-7454-756-0
ISSN: 1805-9899
Keywords: bydlení;nájemní bydlení;Generation Rent;Danny Dorling;sociální kapitál
Keywords in different language: housing;renting;Generation Rent;Danny Dorling;social capital
Abstract: V důsledku prohlubující se bytové krize posledních let se vlastnictví bytu nebo domu stává nedosažitelným pro milióny Britů, zejména příslušníky mladší generace. Perspektiva trvalého bydlení v nestabilním nájemním sektoru dala vzniknout novému sociálnímu fenoménu nazývanému Generation Rent. V návaznosti na výzkumy humánního geografa Dannyho Dorlinga a ekonoma Guye Standinga i širokou škálu sociologických reportů, novinových článků i blogů prezentuje článek britskou Generation Rent jako skupinu s utvářející se zřetelnou sociální identitou. Zároveň sleduje způsoby, jakými se její příslušníci snaží prosadit jako politická síla.
Abstract in different language: Due to the deepening housing crisis of recent years, home ownership is becoming unattainable for millions of British people, especially those in their 20s and 30s. The prospect of permanently having to live in unstable rented accommodation has given rise to a new social phenomenon referred to as Generation Rent. Drawing on the works of human geographer Danny Dorling, economist Guy Standing and a variety of sociological reports, newspaper articles and blogs, this paper presents Generation Rent as a group with an emerging distinct identity. Despite the immense economic and social odds, Britain’s renters are shown to be gradually developing a common voice as they find ways to campaign for more decent living conditions.
Rights: Plný text je přístupný v rámci univerzity přihlášeným uživatelům.
© Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Appears in Collections:Postprinty / Postprints (KAJ)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
FromTheoryToPractice2016.pdf1,17 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/33704

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD