Název: Zahraniční politika a hegemoniální aspirace regionálních mocností - Indie
Další názvy: Foreign policy and hegemonic pretension of the regional powers - India
Autoři: Javůrek, Jiří
Vedoucí práce/školitel: Ponížilová, Martina
Oponent: Ženíšek, Marek
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3373
Klíčová slova: region;mocnost;zahraniční politika;Indie
Klíčová slova v dalším jazyce: region;power;foreign policy;India
Abstrakt: V práci se zabývám tématy, které již vyplývají z názvu práce. V práci se tedy čtenář seznámí s pojmy region, moc a regionální mocnost, kterými se de facto zabývá první část práce. Její druhá část je věnována indické zahraniční politice a hegemoniálním aspiracím Indie na post regionálního hegemona. Část práce, zabývající se pojmy region, moc a regionální mocnost, je teoretického rázu. Druhá část práce je vedena jako případová studie Indie.
Abstrakt v dalším jazyce: Theme of this paper is The Foreign policy and hegemonic aspirations of regional powers ? India. It is divided into two chapters. The main aims of this paper are introduction of regional powers to the reader and find out if India is a regional power in it´s delineated region. In first chapter are described two concepts. The first one is geographical concept ?region? and the second one is a basic concept of realistic approach to international relations ?power?. The Second part is a case study of India and is focused on a foreign policy of India and hegemonic aspirations of India on regional power in it´s delineated region.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAP)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Text BP - Jiri Javurek.pdfPlný text práce524,25 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Javurek_ved.docPosudek vedoucího práce51 kBMicrosoft WordZobrazit/otevřít
Javurek - opo.docxPosudek oponenta práce40,02 kBMicrosoft Word XMLZobrazit/otevřít
Javurek.pdfPrůběh obhajoby práce267,94 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/3373

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.