Title: Zahraniční politika a hegemoniální aspirace regionálních mocností - Indie
Other Titles: Foreign policy and hegemonic pretension of the regional powers - India
Authors: Javůrek, Jiří
Advisor: Ponížilová, Martina
Referee: Ženíšek, Marek
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3373
Keywords: region;mocnost;zahraniční politika;Indie
Keywords in different language: region;power;foreign policy;India
Abstract: V práci se zabývám tématy, které již vyplývají z názvu práce. V práci se tedy čtenář seznámí s pojmy region, moc a regionální mocnost, kterými se de facto zabývá první část práce. Její druhá část je věnována indické zahraniční politice a hegemoniálním aspiracím Indie na post regionálního hegemona. Část práce, zabývající se pojmy region, moc a regionální mocnost, je teoretického rázu. Druhá část práce je vedena jako případová studie Indie.
Abstract in different language: Theme of this paper is The Foreign policy and hegemonic aspirations of regional powers ? India. It is divided into two chapters. The main aims of this paper are introduction of regional powers to the reader and find out if India is a regional power in it´s delineated region. In first chapter are described two concepts. The first one is geographical concept ?region? and the second one is a basic concept of realistic approach to international relations ?power?. The Second part is a case study of India and is focused on a foreign policy of India and hegemonic aspirations of India on regional power in it´s delineated region.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Text BP - Jiri Javurek.pdfPlný text práce524,25 kBAdobe PDFView/Open
Javurek_ved.docPosudek vedoucího práce51 kBMicrosoft WordView/Open
Javurek - opo.docxPosudek oponenta práce40,02 kBMicrosoft Word XMLView/Open
Javurek.pdfPrůběh obhajoby práce267,94 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/3373

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.