Title: Cikáni, tuláci, pytláci… Bezpečnostní poměry jižního Podbrdska v meziválečném období ve světle památníků četnických stanic
Other Titles: Gypsies, Rangers, Poachers ... The Social and Security Ratios of Southern Podbrdka in the Interwar Period in the Light of Memorial Churches
Authors: Řeháček, Karel
Citation: ŘEHÁČEK, K. Cikáni, tuláci, pytláci… Bezpečnostní poměry jižního Podbrdska v meziválečném období ve světle památníků četnických stanic. In Brdy : krajina, historie, lidé. Praha: Státní oblastní archiv v Praze, 2018. s. 154-164. ISBN 978-80-88148-29-6.
Issue Date: 2018
Publisher: Státní oblastní archiv v Praze
Document type: preprint
preprint
URI: http://hdl.handle.net/11025/33737
ISBN: 978-80-88148-29-6
Keywords: Brdy;Podbrdsko;cikáni;pytláci;bezpečnostní poměry
Keywords in different language: Brdy;Podbrdsko;Gypsies;poachers;safety conditions
Abstract: Článek se věnuje bezpečnostním poměrům jižního Podbrdska mezi válkami. Týká se problematiky cikánů, pytláků a dalších vyčleněných sociálních skupin obyvatelstva.
Abstract in different language: The article deals with the security situation of southern Podbrdsk between the wars. It concerns the issues of gypsies, poachers and other social groups.
Rights: Plný text není přístupný.
© Státní oblastní archiv v Praze
Appears in Collections:Preprinty / Preprints (KHI)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
Rehacek_Cikani.pdf327,1 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/33737

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD