Title: Československá historická společnost a její západočeská pobočka
Other Titles: Czechoslovak Historical Society and its West Bohemian Branch
Authors: Řeháček, Karel
Citation: ŘEHÁČEK, K. Československá historická společnost a její západočeská pobočka. Archivní časopis, 2018, roč. 68, č. 3, s. 243-257. ISSN 0004-0398.
Issue Date: 2018
Publisher: Ministerstvo vnitra ČR
Document type: preprint
preprint
URI: http://hdl.handle.net/11025/33738
ISSN: 0004-0398
Keywords: historiografie;Československo;odborné společnosti;Plzeň
Keywords in different language: historiography;Czechoslovakia;professional societies;Pilsen
Abstract: Článek se věnuje organizačnímu vývoji a odbornému zaměření významné odborné organizace československých historiků. Zaměřuje se především na dění v západních Čechách.
Abstract in different language: The article deals with the organizational development and professional orientation of an important professional organization of Czechoslovak historians. It focuses mainly on events in Western Bohemia.
Rights: Plný text není přístupný.
© Ministerstvo vnitra ČR
Appears in Collections:Preprinty / Preprints (KHI)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
ČSHS-Řeháček-po recenzi.pdf346,27 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/33738

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD