Title: Válkou vyvolané populační proměny a jejich důsledky v Plzni v letech 1914–1918
Other Titles: The war-induced population changes and their consequences in Pilsen in 1914-1918
Authors: Řeháček, Karel
Citation: ŘEHÁČEK, K. Válkou vyvolané populační proměny a jejich důsledky v Plzni v letech 1914–1918. Documenta pragensia, 2018, roč. 35, č. květen 2018, s. 375-395. ISSN 0231-7443.
Issue Date: 2018
Publisher: Archiv hlavního města Prahy
Document type: postprint
postprint
URI: http://hdl.handle.net/11025/33743
ISSN: 0231-7443
Keywords: Plzeň;1914-1918;populace;bydlení;zdravotnictví
Keywords in different language: Plzeň;1914-1918;population;housing;healthcare
Abstract: Článek se věnuje populační proměně města Plzně v letech Velké války. Akcentuje zejména problematiku přeměny města, růstu počtu obyvatelstva a problémy, které tento růst způsobil.
Abstract in different language: The article deals with the population transformation of the city of Pilsen in the years of the Great War. It highlights in particular the issues of city transformation, population growth and the problems caused by this growth.
Rights: Plný text není přístupný.
© Archiv hlavního města Prahy
Appears in Collections:Postprinty / Postprints (KHI)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
Konference AHMP-Řeháček-Válkou....docx48,56 kBMicrosoft Word XMLView/Open    Request a copy


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/33743

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD