Název: Zahraniční politika Austrálie v druhé polovině 20.století
Další názvy: Australian foreign policy of the second half of the 20th century
Autoři: Kopetzká, Kateřina
Vedoucí práce/školitel: Šanc, David
Oponent: Hlaváček, Pavel
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3376
Klíčová slova: Austrálie;zahraniční politika;závislost;střední mocnost;národní zájem
Klíčová slova v dalším jazyce: Australia;foreign policy;dependence;middle power;national interest
Abstrakt: Bakalářská práce se zabývá proměnou zahraniční politiky Austrálie v druhé polovině 20. století. Cílem práce je analyzovat transformaci zahraniční politiky, poukázat na nejvýznamnější změny, které ji formovaly a určit jaké postavení si na mezinárodní scéně vybudovala. V úvodní části budou představeny tři teoretické koncepty zahraniční politiky, koncept závislosti, střední mocnosti a národního zájmu, které byly v zahraniční politice uplatňovány. V praktické části textu budou analyzovány vztahy Austrálie a konkrétních zemí, které v daném období prošly výraznými změnami. Rovněž bude analyzována zahraniční politika země jako taková. V závěru práce budou zodpovězeny otázky týkající se transformace zahraniční politiky, shrnuty zásadní aspekty vztahů Austrálie k daným zemím a na tomto základě budou zvoleny koncepty zahraniční politiky, které byly vůči daným zemím uplatňovány a měly na proměnu politiky největší vliv.
Abstrakt v dalším jazyce: This bachelor thesis is focused on Australian foreign policy during the second half of the 20th century. It deals with the transformation of foreign policy during this period. Through the three concepts of foreign policy, the concepts of dependence, middle power, and national interest, it attempts to determine which was the most applied and had the greatest influence on Australian foreign policy. The thesis analyses the relationships between Australia and a number of specific states. The aim of this bachelor thesis is to determine which of the presented concepts of Australian foreign policy was the most used during the period of the second half of 20th century and under what circumstances it was applied.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAP)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP Kopetzka.pdfPlný text práce464,82 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kopetzka-MV-BAS-VED.docxPosudek vedoucího práce39,68 kBMicrosoft Word XMLZobrazit/otevřít
Kopetzka_OPO.docxPosudek oponenta práce42,72 kBMicrosoft Word XMLZobrazit/otevřít
Kopetzka.pdfPrůběh obhajoby práce225,55 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/3376

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.