Title: Strategie žáků 1. a 2. ročníku základní školy při reprezentaci některých přirozených čísel
Other Titles: Strategies of elementary school first- and second-year learners in the representation of selected natural numbers
Authors: Pěchoučková, Šárka
Citation: PĚCHOUČKOVÁ, Š. Strategie žáků 1. a 2. ročníku základní školy při reprezentaci některých přirozených čísel. In EME2018 Proceedings : Perspektivy primárního vzdělávání matematice : 23. ročník vědecké konference s mezinárodní účastí Elementary Mathematics Education. Olomouc: Univerzita Palackého, 2018. s. 49-53. ISBN 978-80-905281-7-8.
Issue Date: 2018
Publisher: Univerzita Palackého
Document type: konferenční příspěvek
conferenceObject
URI: http://hdl.handle.net/11025/33780
ISBN: 978-80-905281-7-8
Keywords: reprezentace;přirozené číslo;strategie
Keywords in different language: representation;natural number;strategy
Abstract: V prvním a následně ve druhém ročníku základní školy byl se stejným vzorkem žáků realizován laboratorní experiment, jehož cílem bylo zjistit, jaké strategie používají žáci prvního ročníku při enaktivní reprezentaci přirozených čísel 4, 5, 6, 9 a 11 a žáci druhého ročníku při enaktivní reprezentaci čísel 7, 10, 12, 19, 27, 34, 46 a 55 prostřednictvím manipulace s Cuisenairovými hranolky. V průběhu školního roku bylo žákům 1. ročníku předloženo 5 úkolů, žákům 2. ročníku byly předloženy 3 úkoly, které každý žák řešil samostatně a odděleně od ostatních na pracovním stole. Na základě přímého pozorování a pozorování videozáznamu byla provedena kvalitativní a částečně i kvantitativní analýza.
Abstract in different language: A laboratory experiment was carried out with the same sample of first-year and subsequently second-year learners with the objective to discover strategies used by first-year learners during the enactive representation of natural numbers 4, 5, 6, 9 and 11 and by second-year learners during the enactive representation of numbers 7, 10, 12, 19, 27, 34, 46 and 55 using manipulation with Cuisenaire rods. First-year learners were given five tasks during the school year and second-year learners were given three tasks; each learner was solving the tasks autonomously at a work desk separated from others. A qualitative and partial quantitative analysis was performed based on direct observation and observation of video records.
Rights: Plný text není přístupný.
© Univerzita Palackého
Appears in Collections:Konferenční příspěvky / Conference papers (KMT)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
Pechouckova.pdf231,44 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/33780

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD