Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorKotková, Pavlína
dc.contributor.authorPěchoučková, Šárka
dc.date.accessioned2019-03-26T09:11:23Z-
dc.date.available2019-03-26T09:11:23Z-
dc.date.issued2018
dc.identifier.citationKOTKOVÁ, P., PĚCHOUČKOVÁ, Š. Využití pracovních činností ve výuce matematiky na 1. stupni. Inovace a technologie ve vzdělávání, 2018, roč. 1, č. 1, s. 46-51. ISSN 2571-2519.en
dc.identifier.issn2571-2519
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/33782
dc.description.abstractMatematika se uplatňuje v mnoha oborech lidské společnosti. Na 1. stupni základní školy ji můžeme integrovat s dalšími předměty. Zaměříme se na propojení matematiky a pracovních činností. Cílem bude v hodinách pracovních činností zhotovit pomůcky, které využijeme při výuce matematiky v některých ročnících prvního stupně, a provést reflexi zařazení těchto výrobků při procvičování matematického učiva.cs
dc.format6 s.
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.relation.ispartofseriesInovace a technologie ve vzdělávánícs
dc.rights© Západočeská univerzita v Plznics
dc.subjectmatematikacs
dc.subjectpracovní činnostics
dc.subjectintegracecs
dc.titleVyužití pracovních činností ve výuce matematiky na 1. stupnics
dc.title.alternativeUsing craft activities in maths classes at primary schoolen
dc.typečlánekcs
dc.typearticleen
dc.rights.accessopenAccessen
dc.type.versionpublishedVersionen
dc.description.abstract-translatedMathematics is applied in many fields of human society. At elementary school we can integrate it with other subjects. We will focus on linking mathematics and work activities. The goal will be to create tools that we will use in teaching mathematics in some grades of the first grade and to reflect on the inclusion of these products when practicing mathematics.en
dc.subject.translatedmathematicsen
dc.subject.translatedcraft activitiesen
dc.subject.translatedintegrationen
dc.type.statusPeer-revieweden
dc.identifier.obd43925553
Appears in Collections:Články / Articles (KMT)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
pechou.pdf784,89 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/33782

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD