Název: Společná zahraniční a bezpečnostní politika EU pod vlivem Lisabonské smlouvy
Další názvy: Common Foreign and Security Policy of the EU under the Influence of the Treaty of Lisbon
Autoři: Mašková, Kateřina
Vedoucí práce/školitel: Behenský, David
Oponent: Ženíšek, Marek
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3381
Klíčová slova: Evropská unie;společná zahraniční a bezpečnostní politika;Lisabonská smlouva;organizace kolektivní bezpečnosti;spolupráce;suverenita
Klíčová slova v dalším jazyce: European union;common foreign and security policy;Lisbon treaty;organization of collective security;cooperation;sovereignty
Abstrakt: Cílem této bakalářské práce je analýza vlivu Lisabonské smlouvy na změnu v charakteru spolupráce členů Evropské unie v oblasti společné zahraniční a bezpečnostní politiky (SZBP). V rámci této společné politiky je základní formou vzájemné spolupráce ustaven mezivládní charakter spolupráce. Objevuje se však výklad, že smlouva vede k výraznému omezení suverenity jednotlivých členských zemí, protože jsou kompetence národních parlamentů přesunuty na orgány Evropské unie. Práce se tak zaměřuje na prvky smlouvy v oblasti SZBP a zkoumá, zda je zde jednotlivým státům omezeno vykonávání jejich suverénních práv. Práce dále předkládá tezi, že Evropskou unii lze považovat za organizaci kolektivní bezpečnosti. Klade si tak za cíl toto hypotetické tvrzení potvrdit a poukázat na vliv změn zavedených Lisabonskou smlouvou na formování organizace tohoto typu.
Abstrakt v dalším jazyce: The objective of this work is to analyse the influence of changes, brought by the Treaty of Lisbon, on cooperation among the members of the European Union (EU) in the field of common foreign and security policy (CFSP). Intergovernmental cooperation is established as fundamental process of decision making in CFSP. After the enactment of the treaty, there developed an interpretation that the Treaty of Lisbon brings great restrictions of members´ sovereignty because the competencies of national parliaments are transferred on the EU institutions. This work focuses on elements of the Treaty of Lisbon in the field of CFSP and examines, whether the treaty limits performance of sovereign rights of individual member states, or not. Furthermore, the bachelor thesis offers the proposition that the European Union can be regarded as an organization of collective security. The second objective is therefore to approve this proposition and to evaluate the influence of changes made by the treaty on shaping of the organization of collective security.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAP)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP.pdfPlný text práce610,58 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Maskova_vedouci_Behensky.docPosudek vedoucího práce45,5 kBMicrosoft WordZobrazit/otevřít
Maskova_op.docPosudek oponenta práce26,5 kBMicrosoft WordZobrazit/otevřít
Maskova.pdfPrůběh obhajoby práce268,43 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/3381

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.