Název: The Influence of Cutting Edge Radius on Force Load when Milling Inconel 718
Další názvy: Vliv poloměru zaoblení ostří na silové zatížení při frézování slitiny Inconel 718
Autoři: Hronek, Ondřej
Zetek, Miroslav
Bakša, Tomáš
Citace zdrojového dokumentu: HRONEK, O., ZETEK, M., BAKŠA, T. The Influence of Cutting Edge Radius on Force Load when Milling Inconel 718. In: Proceedings of the 29th DAAAAM International Symposium. Vienna: DAAAM Inernational Vienna, 2018. s. 822-828. ISBN: 978-3-902734-20-4 , ISSN: 1726-9679
Datum vydání: 2018
Nakladatel: DAAAM Inernational Vienna
Typ dokumentu: konferenční příspěvek
conferenceObject
URI: 2-s2.0-85060108029
http://hdl.handle.net/11025/33829
ISBN: 978-3-902734-20-4
ISSN: 1726-9679
Klíčová slova: Vlečné omílání;Řezné podmínky;Hloubka ponoru;Modifikace řezného břitu
Klíčová slova v dalším jazyce: Drag finishing;Process conditions;Immersion depth;Cutting edge modification
Abstrakt: Poloměr zaoblení ostří výrazně ovlivňuje trvanlivost řezného nástroje. Právě trvanlivost nástroje je daleko důležitější při obrábění těžkoobrobitelných materiálů, jako je niklová slitina Inconel 718. Trvanlivost nástroje celkově ovlivňuje efektivitu řezného procesu, jak po technické, tak ekonomické stránce. Tento článek zkoumá vliv poloměru zaoblení ostří na silové zatížení při frézování slitiny Inconel 718. Poloměry zaoblení ostří jsou 15 µm; 20 µm a 25 µm. Pro měření sil byl použit třísložkový dynamometr, který měřil síly v osách souřadného systému stroje X, Y, Z. Doba měření sil byla vztažena k opotřebení řezného břitu (VBB) na hřbetní ploše.
Abstrakt v dalším jazyce: The cutting edge radius of a cutting tool plays a significant role in its durability. Durability is even more important when heavy duty materials are machined, including nickel alloy Inconel 718. The tool’s durability influences the overall efficiency of the cutting process, both technically and economically. This paper investigates the effects of the cutting edge radius on the final cutting forces generated when milling Inconel 718. The cutting edge radiuses are 15 µm; 20 µm and 25 µm. A three-component dynamometer was used for measuring the cutting forces, which were measured in the X; Y and Z axes. The force measurement was related to the cutting edge wear (VBB) of the clearance surface
Práva: © DAAAM Inernational Vienna
Vyskytuje se v kolekcích:Konferenční příspěvky / Conference papers (KTO)
OBD

Soubory připojené k záznamu:
Soubor VelikostFormát 
119.pdf1,1 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/33829

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.

hledání
navigace
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD