Title: The Influence of Cutting Edge Radius on Force Load when Milling Inconel 718
Other Titles: Vliv poloměru zaoblení ostří na silové zatížení při frézování slitiny Inconel 718
Authors: Hronek, Ondřej
Zetek, Miroslav
Bakša, Tomáš
Citation: HRONEK, O., ZETEK, M., BAKŠA, T. The Influence of Cutting Edge Radius on Force Load when Milling Inconel 718. In: Proceedings of the 29th DAAAAM International Symposium. Vienna: DAAAM Inernational Vienna, 2018. s. 822-828. ISBN: 978-3-902734-20-4 , ISSN: 1726-9679
Issue Date: 2018
Publisher: DAAAM Inernational Vienna
Document type: konferenční příspěvek
conferenceObject
URI: 2-s2.0-85060108029
http://hdl.handle.net/11025/33829
ISBN: 978-3-902734-20-4
ISSN: 1726-9679
Keywords: Vlečné omílání;Řezné podmínky;Hloubka ponoru;Modifikace řezného břitu
Keywords in different language: Drag finishing;Process conditions;Immersion depth;Cutting edge modification
Abstract: Poloměr zaoblení ostří výrazně ovlivňuje trvanlivost řezného nástroje. Právě trvanlivost nástroje je daleko důležitější při obrábění těžkoobrobitelných materiálů, jako je niklová slitina Inconel 718. Trvanlivost nástroje celkově ovlivňuje efektivitu řezného procesu, jak po technické, tak ekonomické stránce. Tento článek zkoumá vliv poloměru zaoblení ostří na silové zatížení při frézování slitiny Inconel 718. Poloměry zaoblení ostří jsou 15 µm; 20 µm a 25 µm. Pro měření sil byl použit třísložkový dynamometr, který měřil síly v osách souřadného systému stroje X, Y, Z. Doba měření sil byla vztažena k opotřebení řezného břitu (VBB) na hřbetní ploše.
Abstract in different language: The cutting edge radius of a cutting tool plays a significant role in its durability. Durability is even more important when heavy duty materials are machined, including nickel alloy Inconel 718. The tool’s durability influences the overall efficiency of the cutting process, both technically and economically. This paper investigates the effects of the cutting edge radius on the final cutting forces generated when milling Inconel 718. The cutting edge radiuses are 15 µm; 20 µm and 25 µm. A three-component dynamometer was used for measuring the cutting forces, which were measured in the X; Y and Z axes. The force measurement was related to the cutting edge wear (VBB) of the clearance surface
Rights: © DAAAM Inernational Vienna
Appears in Collections:Konferenční příspěvky / Conference papers (KTO)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
119.pdf1,1 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/33829

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD