Title: Neighbourhood Graphs and Locally Minimal Triangulations
Other Titles: Grafy sousednosti a lokálně minimální triangulace
Authors: Kolingerová, Ivana
Vomáčka, Tomáš
Maňák, Martin
Ferko, Andrej
Citation: KOLINGEROVÁ, I., VOMÁČKA, T., MAŇÁK, M., FERKO, A. Neighbourhood Graphs and Locally Minimal Triangulations. In Transsaction on Computational Scieneced XXXIII. Heidelberg: Springer, 2018. s. 115-127. ISBN: 978-3-662-58038-7
Issue Date: 2018
Publisher: Springer
Document type: konferenční příspěvek
conferenceObject
URI: 2-s2.0-85053464812
http://hdl.handle.net/11025/33839
ISBN: 978-3-662-58038-7
Keywords: graf nejbližších sousedů;graf k nejbližších sousedů;lokálně minimální triangulace;Delaunayova triangulace;kinetický problém
Keywords in different language: Nearest neighbour graph;K-nearest neighbour graph;Locally minimal triangulation;Delaunay triangulation;Kinetic problem
Abstract: Grafy sousednosti (proximity), jako je graf nejbližších sousedů, nejbližší dvojice, graf relativního sousedství a graf k nejbližších sousedů jsou nástroje užitečné v mnoha problémech, kde se zkoumají vzájemné vztahy, podobnost a blízkost objektů. Článek se věnuje vztahu grafů sousednosti k lokálně minimální triangulaci (LMT) a ukazuje, že ve většině případů LMT obsahuýje všechny hrany
Abstract in different language: Neighbourhood (or proximity) graphs, such as nearest neighbour graph, closest pairs, relative neighbourhood graph and k-nearest neighbour graph are useful tools in many tasks inspecting mutual relations, similarity and closeness of objects. Some of neighbourhood graphs are subsets of Delaunay triangulation (DT) and this relation can be used for efficient computation of these graphs. This paper concentrates on relation of neighbourhood graphs to the locally minimal triangulation (LMT) and shows that, although generally these graphs are not LMT subgraphs, in most cases LMT contains all or many edges of these graphs. This fact can also be used for the neighbourhood graphs computation, namely in kinetic problems, because LMT computation is easier.
Rights: Plný text je přístupný v rámci univerzity přihlášeným uživatelům.
© Springer
Appears in Collections:Konferenční příspěvky / Conference Papers (KIV)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
Kolingerová2018_Chapter_NeighbourhoodGraphs 2017.pdf978,71 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/33840

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD